Indeksi cen inputov v kmetijstvu, januar 2023

Cene inputov v kmetijstvu višje

Inputi v kmetijstvu so bili nekoliko dražji kot decembra in za 15,0 % dražji kot v prejšnjem januarju. Cene so se zvišale v večini skupin.

  • 24. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Rast cen v mesečni …

V prvem mesecu leta so se cene dvignile povprečno za 0,2 %. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se pocenili (za 0,5 %), proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu pa podražili (za 2,1 %).

Pri prvih so se najbolj zvišale cene veterinarskih storitev (za 5,5 %) ter cene proizvodov in storitev za vzdrževanje zgradb (za 5,0 %), pri drugih se je podražila le oprema (za 2,9 %). 

V skupini oprema so cene mehanizacije in druge opreme zrasle povprečno za 5,5 %, cene transportne opreme pa so ostale na ravni lanskega decembra.

… in tudi v letni primerjavi

Cene inputov v kmetijstvu so bile za 15,0 % višje kot v lanskem januarju. Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu so se podražili za 17,3 %, za investicije v kmetijstvu pa za 9,7 %.

Največjo rast cen smo zaznali pri krmilih (za 30,1 %), vzdrževanju zgradb (za 24,3 %) in gnojilih (za 17,1 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
jan 2023
Ø 2015 
jan 2023
dec 2022
jan 2023
jan 2022 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)152,3399,5117,3
Semena in sadike118,36104,0115,3
Energija; maziva128,5994,1107,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal229,9398,2117,1
Sredstva za varstvo rastlin125,53100,0111,2
Veterinarske storitve122,61105,5106,6
Krmila170,17100,0130,1
Vzdrževanje opreme120,64101,2109,4
Vzdrževanje zgradb157,39105,0124,3
Drugi proizvodi in storitve138,09103,5111,8
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)139,27102,1109,7
Oprema136,44102,9109,3
Zgradbe147,2099,9110,6
Skupaj (input 1 + input 2)148,30100,2115,0
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.