Poslovne tendence, marec 2023

Več zaupanja samo v storitvenih dejavnostih

Vrednost kazalnika zaupanja se je na mesečni ravni zvišala v storitvah, v trgovini na drobno, gradbeništvu in predelovalnih dejavnostih pa se je znižala. Tudi na letni ravni se je kazalnik zvišal v storitvenih dejavnostih, v preostalih sektorjih pa je upadel.

  • 24. 3. 2023 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje manjše v predelovalnih dejavnostih …

Kazalnik zaupanja se je znižal v primerjavi z vsemi tremi obravnavanimi obdobji: na mesečni ravni za 1 odstotno točko, na letni ravni za 9 odstotnih točk in glede na dolgoletno povprečje za 6 odstotnih točk.

Poslabšala sta se kazalnika zaloge končnih izdelkov in skupna naročila (prvi za 4 odstotne točke, drugi za 2 odstotni točki), kazalnik pričakovana proizvodnja pa se je izboljšal (za 5 odstotnih točk).

… v trgovini na drobno …

Zaupanje je na mesečni ravni upadlo za 11 odstotnih točk, na letni za 12 odstotnih točk in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za 6 odstotnih točk.

Na mesečno poslabšanje zaupanja je vplival predvsem kazalnik obseg zalog (za 33 odstotnih točk). Med vsemi opazovanimi kazalniki pa se je najbolj poslabšal kazalnik pričakovana skupna nabava (upadel je za 42 odstotnih točk).

… in v gradbeništvu …

Vrednost kazalnika zaupanja je bila za 4 odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu. Od vrednosti v istem obdobju prejšnjega leta je bila nižja za 12 odstotnih točk, od dolgoletnega povprečja pa višja za 22 odstotnih točk.

Na znižanje kazalnika zaupanja je vplivalo predvsem poslabšanje kazalnika skupna naročila, upadel je za 9 odstotnih točk.

… v storitvenih dejavnostih pa večje

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni zvišal za 1 odstotno točko, na letni za 7 odstotnih točk in v primerjavi z dolgoletnim povprečjem za 10 odstotnih točk.

K mesečnemu dvigu sta največ prispevala kazalnika poslovni položaj in pričakovano povpraševanje (rast za 5 oz. 3 odstotne točke), kazalnik povpraševanje pa je to rast zmanjšal (nižji za 4 odstotne točke).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2023
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, marec 2023
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.