Bilanca za vino, tržno leto 2021/2022

Bela vina predstavljala 71 % skupne proizvodnje vin

Prebivalec Slovenije je v opazovanem tržnem letu v povprečju popil 33 litrov vina, od tega je bilo 72 % belih vin.

  • 31. 1. 2023 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja vina upadla za skoraj petino

Proizvodnja vin je v Sloveniji v tržnem letu 2021/2022 znašala 589.000 hektolitrov. Od tega so bela vina obsegala 71-odstotni delež. V primerjavi s prejšnjim tržnim letom smo vina proizvedli za 19 % manj. Stopnja samooskrbe je upadla za 12 odstotnih točk, s 95 % na 83 %.

K skupni proizvodnji so z vidika razdelitve po kakovostnih razredih vin največ prispevala vina z zaščiteno označbo porekla, in sicer 375.000 hektolitrov oz. 64 % celotne proizvodnje vina.

Skupna potrošnja vin dosegla 711.000 hektolitrov

Potrošnja vin v Sloveniji je znašala 711.000 hektolitrov. Od te je bilo 72 % (510.000 hektolitrov) belih vin. Povprečna potrošnja na prebivalca Slovenije je bila 33 litrov vina, od tega so bela vina predstavljala 72 % (24 litrov).

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Potrošnja vin na prebivalca, Slovenija, 2021/2022
Potrošnja vin na prebivalca, Slovenija, 2021/2022
Bilanca za vino za tržno leto, Slovenija, 2021/2022
Domača
proizvodnja
Domača
potrošnja
Stopnja samooskrbePotrošnja na prebivalca
1.000 hl%l/preb.
Vina589,1711,38333
  od tega bela vina417,4509,98224
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki o tržnih bilancah 2021/2022 bodo objavljeni v podatkovni bazi SiStat v začetku novembra 2023.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.