Digitalno podjetništvo, podrobni podatki, 2022

Digitalno preobrazbo poslovanja podjetij ovira pomanjkanje ustreznega kadra ali znanja

V 2022 je 35 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi izkazovalo nizek digitalni indeks. 20 % jih ima v sistematizaciji za vsako delovno mesto določeno, katere digitalne veščine so potrebne zanj. Leta 2021 jih je 29 % nudilo izobraževanje o uporabi IKT. 

 • 5. 12. 2022 ob 10:30
 • |
 • Posodobljeno
 • 12. 4. 2023 ob 11:13
 • |
 • končni podatki
Pomanjkanje ustreznih kadrov ali znanja ostaja najpogostejša težava pri digitalizaciji poslovanja podjetij

Pri digitalni preobrazbi uporaba tehnologij spremeni poslovanje podjetja in s tem pripomore k znižanju stroškov, večji produktivnosti ipd. S težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja podjetja se je srečalo 58 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi (60 % v 2021): 56 % majhnih, 67 % srednje velikih in 79 % velikih podjetij. 36 % se jih je soočalo s pomanjkanjem ustreznega kadra ali znanja (34 % majhnih, 45 % srednje velikih in 55 % velikih podjetij) in 31 % s pomanjkanjem finančnih sredstev (31 % majhnih, 32 % srednje velikih in 36 % velikih podjetij). 26 % podjetij pri digitalni preobrazbi ni imelo težav in 43 % jih je menilo, da ta ni bistvena za uspešno poslovanje (46 % v 2021).

Petina podjetij ima izdelano in od vodstva potrjeno digitalno strategijo za preoblikovanje poslovanja podjetja (17 % v 2021): 17 % majhnih, 30 % srednje velikih in 56 % velikih podjetij.Delež podjetij, ki so nudila izobraževanja za pridobitev veščin v uporabi IKT, v 2021 zrasel

29 % podjetij je lani nudilo zaposlenim in samozaposlenim kakršno koli izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev veščin (znanj) za uporabo računalnikov, računalniških programov ipd. (26 % v letu 2019): 23 % majhnih, 52 % srednje velikih in 81 % velikih podjetij. Tako je ravnalo 32 % podjetij v zahodni in 25 % v vzhodni Sloveniji.

14 % podjetij je nudilo izpopolnitev ali pridobitev IKT-veščin iz IKT zaposlenim strokovnjakom za IKT ter 26 % drugim zaposlenim in samozaposlenim.

Strokovnjake za IKT zaposluje 21 % podjetij: 14 % majhnih, 43 % srednje velikih in 84 % velikih podjetij.

V 2021 je 9 % podjetij zaposlilo ali poskušalo zaposliti strokovnjake za IKT. Od teh se jih je 78 % srečalo s težavo pri zaposlovanju: prijavilo se je premalo kandidatov (81 %), prijavljeni kandidati niso imeli ustreznih delovnih izkušenj (76 %), so pričakovali višjo plačo (60 %), niso imeli ustrezne izobrazbe, npr. formalne izobrazbe, ustreznega usposabljanja (56 %).

Petina podjetij ima v sistematizaciji delovnih mest za vsako delovno mesto določeno, katere digitalne veščine ali znanja so potrebna zanj

Za uspešno digitalizacijo poslovanja podjetij so ključne digitalne veščine in znanja. 78 % podjetij je v 2021 zaposlilo ali poskušalo zaposliti nove sodelavce. Od teh jih je 42 % v razpisu za prosto delovno mesto navedlo med zahtevami tudi obvladovanje digitalnih veščin in znanj: 36 % majhnih, 60 % srednje velikih in 88 % velikih podjetij.

47 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi ima v sistemizaciji delovnih mest v podjetju določeno, katere digitalne veščine oziroma znanja so potrebna za opravljanje dela: 42 % majhnih, 69 % srednje velikih in 84 % velikih podjetij. Sistematizacija vsebuje podatke o vrsti dela, opis dela in pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu.

20 % podjetij ima v sistematizaciji za vsako delovno mesto navedeno, katere digitalne veščine so potrebne zanj (18 % majhnih, 27 % srednje velikih in 35 % velikih podjetij), in 27 % za nekatera delovna mesta (24 % majhnih, 42 % srednje velikih in 49 % velikih podjetij). 41 % jih tega nima določeno za nobeno delovno mesto, katere digitalne veščine so potrebne zanj. 12 % podjetij pa nima sistematizacije.

V 2022 največ podjetij – več kot tretjina – izkazovalo nizek digitalni indeks

Stopnja digitalizacije se izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi spremljamo uporabo IKT v podjetjih v posameznem letu. Podjetja se glede na to, koliko teh elementov izpolnjujejo in v kolikšnem obsegu, razvrščajo v 4 skupine: podjetja z zelo nizkim, nizkim, visokim in zelo visokim digitalnim indeksom.

V 2022 je imelo največ podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi nizek digitalni indeks (35 %). 32 % podjetij je izkazovalo zelo nizek, 28 % visok in 5 % zelo visok digitalni indeks. Med majhnimi podjetji jih je imelo 37 % zelo nizek in enak delež nizek digitalni indeks, največ srednje velikih je izkazovalo visok (44 %), največ velikih podjetij – skoraj polovica – pa visok digitalni indeks (47 %).V letu 2022 se je stopnja digitalizacije izračunala na podlagi naslednjih kazalnikov:
 • Dostop do interneta za službene namene ima več kot polovica zaposlenih in samozaposlenih v podjetju – v 55 % podjetjih ima več kot polovica zaposlenih in samozaposlenih tak dostop (50 % v 2021).
 • Podjetje zaposluje strokovnjake za IKT – 21 % podjetij.
 • Največja pogodbeno zagotovljena hitrost prenosa najhitrejše fiksne internetne povezave podjetja je vsaj 30 Mbit/s – 83 % podjetij (79 % v 2021).
 • Podjetje izvaja sestanke na daljavo – 46 % podjetij.
 • Podjetje obvešča zaposlene in samozaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno uporabo IKT podjetja – 51 % podjetij.
 • Podjetje je zaposlenim in samozaposlenim ponudilo izobraževanje za izpopolnitev ali pridobitev veščin (znanj) v prejšnjem letu – 29 % podjetij.
 • Podjetje uporablja vsaj tri varnostne ukrepe ali postopke – 68 % podjetij.
 • Podjetje ima dokument(e) o varnostnih ukrepih, praksah ali postopkih za varno uporabo IKT oz. ima vzpostavljeno politiko varovanja informacij – 40 % podjetij.
 • Zaposleni in samozaposleni imajo oddaljeni dostop do elektronske pošte, dokumentov podjetja ali poslovnih aplikacij ali programske opreme podjetja – 86 % podjetij.
 • Podjetje uporablja robote (industrijske ali storitvene) – 7 % podjetij (6 % industrijske in 1 % storitvene robote).
 • Podjetje je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo s prodajo prek računalniških omrežij – spletnih strani ali računalniške izmenjave podatkov (RIP) – v letu 2021 je bilo takšnih 20 % podjetij, kar je bilo enako kot v 2020.
 • Podjetje je več kot 1 % svojega prihodka v prejšnjem letu ustvarilo s prodajo prek spletnih strani in spletna prodaja končnim potrošnikom (B2C) je pomenila več kot 10 % vrednosti spletne prodaje – v 2021 je bilo takšnih 9 % podjetij (8 % v 2020).

Tabele z najnovejšimi podatki, tudi po kohezijskih regijah, so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene z raziskovanjem na vzorcu, ki predstavlja podjetja z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi. Podjetje lahko sestavlja več lastniško povezanih pravnih enot, če na trgu delujejo kot eno samostojno podjetje.

Pri spremljanju digitalizacije po regijah moramo upoštevati, da na to, s katero dejavnostjo se ukvarjajo podjetja v posamezni regiji, vplivajo različni dejavniki. Podjetja imajo lahko poslovne enote, ki delujejo v obeh regijah, podatki o uporabi IKT pa se pripišejo regiji, kjer ima podjetje sedež.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.