Cene energentov, 3. četrtletje 2022

Cene zemeljskega plina in električne energije višje

Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjstva so bile v Sloveniji v tretjem četrtletju 2022 višje za 22 %, medtem ko so se cene električne energije za gospodinjstva povišale za 31 %.

  • 5. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene zemeljskega plina za približno petino višje

Povprečna cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce je bila v 3. četrtletju za 22 % višja kot četrtletje prej in je znašala 0,094 EUR/kWh, pri negospodinjskih odjemalcih pa se je ta cena brez davka na dodano vrednost dvignila za 19 %, na 0,075 EUR/kWh.

Cena električne energije za negospodinjstva višja za četrtino

Povprečna cena električne energije za gospodinjstva je bila v primerjavi z 2. četrtletjem višja za 31 % in je znašala 0,205 EUR/kWh, pri negospodinjskih odjemalcih pa se je ta cena brez davka na dodano vrednost zvišala za 25 %, na 0,204 EUR/kWh.

Na cene zemeljskega plina in električne energije so v 1., 2. in 3. četrtletju 2022 deloma vplivali ukrepi, sprejeti za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, s katerimi so se začasno znižali ali odpravili določeni prispevki.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Cene električne energije, Slovenija
Cene električne energije, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
Cene zemeljskega plina, Slovenija
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za 2. četrtletje 2022 so bili revidirani.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.