Izvoz in uvoz blaga, oktober 2022

Vrednost blagovne menjave s tujino tudi v oktobru višja

Vrednost izvoza se je v primerjavi s prejšnjim oktobrom zvišala za 22,0 %, uvoza pa za 20,6 %. Slovenija je v prvih desetih mesecih vrednostno izvozila za 35,5 % in uvozila za 41,9 % več blaga kot v istem obdobju prejšnje leto.

  • 5. 12. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednosti izvoza in uvoza na medletni ravni za več kot petino višji

Oktobra smo izvozili za 4,4 milijarde EUR in uvozili za 4,8 milijarde EUR blaga. Izvoz je bil vrednostno za 22,0 %, uvoz pa za 20,6 % večji kot pred letom dni.

Pokritost uvoza z izvozom je bila 90,0-odstotna. Slovenija je pri blagovni menjavi s tujino ustvarila 0,5 milijarde EUR primanjkljaja.

Vrednost blagovne menjave višja tako pri trgovanju z EU kot s preostalimi državami

Vrednost izvoza v države članice EU je bila za 16,2 % višja kot leto prej, uvoza pa za 19,2 %. Vrednost izvoza v te države je znašala 2,8 milijarde EUR, vrednost uvoza pa 2,9 milijarde EUR.

Tudi vrednost trgovanja Slovenije z državami nečlanicami EU se je zvišala. V to skupino držav je Slovenija izvozila za 1,5 milijarde EUR blaga ali za 34,7 % več, uvozila od tam pa za 1,9 milijarde EUR blaga ali za 22,9 % več.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja1. Brez teh poslov je izvoz blaga v države nečlanice znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil vrednostno za 18,9 % višji kot v prejšnjem oktobru, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 0,9 milijarde EUR oz. je bil višji za 20,7 %.

Vrednosti izvoza in uvoza od januarja do oktobra letos precej višji kot lani

V prvih desetih mesecih je Slovenija izvozila za 44,1 milijarde EUR in uvozila za 47,3 milijarde EUR blaga. Trgovanje s tujino je bilo večje kot v istem obdobju prejšnjega leta, in sicer je bila vrednost izvoza višja za 35,5 %, uvoza pa za 41,9 %.

Primanjkljaj v blagovni menjavi je v tem obdobju znašal 3,3 milijarde EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,1-odstotna.
Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga po skupinah držav, Slovenija
Izvoz in uvoz blaga, Slovenija
X 2022I–X 2022X 2022
X 2021
I–X 2022
I–X 2021
1.000 EURindeks
Izvoz4.355.92244.066.437122,0135,5
  EU-272.835.48027.181.385116,2125,8
  države nečlanice EU1.520.44216.885.052134,7154,6
Uvoz4.839.35047.321.649120,6141,9
  EU-272.940.32628.299.630119,2129,5
  države nečlanice EU1.899.02319.022.019122,9165,5
Trgovinska bilanca-483.428-3.255.212--
Pokritost uvoza z izvozom v %90,093,1--
- izračun ni smiseln
METODOLOŠKO OPOZORILO
1Posli oplemenitenja obsegajo spreminjanje, izdelavo, sestavljanje, izboljšavo in prenovo blaga s ciljem, da se proizvede nov ali resnično izboljšan izdelek.
Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni junija 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.