Evropski dan statistike

Statistika za razumevanje družbe in povezovanje z njo, v iskanju resnice

20. oktober je evropski dan statistike, dan, ko statistiki širimo zavedanje o vrednosti in pomembnosti uradnih statističnih podatkov. Boljši podatki, boljše življenje je slogan, za katerega si že vrsto let prizadevamo, da bi ga udejanjali v čim večji meri.

  • 17. 10. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Statistika za razumevanje družbe in povezovanje z njo, v iskanju resnice

Evropski dan statistike poudarja pomen uradne statistike kot stebra naših demokratičnih družb. Na ta dan evropska statistična skupnost skupaj postavi v ospredje uradno statistiko kot vir neodvisnih, objektivnih in zaupanja vrednih informacij ter sredstvo za opolnomočenje organizacij, podjetij in državljanov pri njihovem odločanju. 

Splošno geslo tega dneva Boljši podatki, boljše življenje letos dopolnjuje še slogan Statistika za razumevanje družbe in povezovanje z njo, v iskanju resnice.

Uporabite statistiko za … 

… boljše razumevanje družbe

Različne krize povzročajo socialne, gospodarske in kulturne pretrese, ti pa negotovost v prihodnosti. Statistična pismenost je pomembna sposobnost za razumevanje in kritično ovrednotenje podatkov ter s tem boljše dojemanje kompleksnosti družbe. 

… boljše povezovanje z družbo

Socialna izključenost ne pomeni le materialne prikrajšanosti, temveč tudi manj učinkovito delovanje ali nadzor zaradi pomanjkanja informacij. Razpoložljivi in pravočasni statistični podatki so temelj za socialno vključenost posameznikov in njihovo tesno povezanost z družbo.

… v iskanju resnice

Napačne informacije (dezinformacije) postajajo vse nevarnejše in učinkovitejše, saj jih poganjajo nove tehnologije in se brez omejitev lahko širijo po družbenih omrežjih. Potencialno prikrivanje resnice prinaša tveganje za družbo. Dejstva, preverjena s podatki, so ključna za odločanje na podlagi dokazov.

Uporabite SURS-ove podatke pri iskanju resnice in v podporo pri odločanju 

Med vsem, kar ponujamo, se bo gotovo našlo kaj tudi za vas. Če vas zanimajo podrobni podatki, obiščite našo podatkovno bazo SiStat. Bi želeli izvedeli, s koliko prebivalci Slovenije si delite svoje ime in/ali priimek? Kliknite na aplikacijo Imena in rojstni dnevi. Bi radi vedeli kaj več o svoji občini? Profil vaše občine najdete v spletni aplikaciji Regije in občine v številkah. Vas zanimajo podatki v prostoru? Potem uporabite aplikacijo STAGE. Na voljo vam je tudi aplikacija Preračun inflacije. Z njo si lahko izračunate spremembe ravni drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev za poljubno izbrano obdobje. Vabimo vas, da nam sledite tudi na Twitterju, Facebooku, Instagramu, YouTubu in LinkedInu.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.