Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, junij 2022

Vrednost gradbenih del višja na mesečni in letni ravni

Vrednost v juniju 2022 opravljenih gradbenih del je bila za 1,7 % višja od vrednosti del, opravljenih v mesecu pred tem, in za 27,2 % višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem juniju.

  • 12. 8. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Vrednost opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu …

Na mesečni ravni je bila vrednost v juniju opravljenih gradbenih del višja za 1,7 %. Vendar sta se zvišali le vrednosti opravljenih gradbenih del na stavbah (za 6,3 %) in opravljenih specializiranih gradbenih del (za 2,7 %), medtem ko je bila vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih nižja (za 6,7 %).

… in višja v primerjavi s prejšnjim junijem, predvsem zaradi del na stavbah …

Vrednost v juniju opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih leto prej, in sicer za 27,2 %. Vendar se je zvišala le vrednost teh del na stavbah (za 95,8 %), znižali pa sta se vrednost gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih (za 1,4 %) in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del (za 18,0 %).

… ter višja tudi v primerjavi s prvo polovico prejšnjega leta

Vrednost gradbenih del, opravljenih med januarjem in junijem, je bila za 23,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju lani. Vendar sta se zvišali le vrednosti teh del na stavbah (za 56,1 %) in na gradbenih inženirskih objektih (za 12,1 %), medtem ko je bila vrednost specializiranih gradbenih del nižja (za 19,7 %). 

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VI 2022
V 2022 
VI 2022
VI 2021
I–VI 2022
I–VI 2021
VI 2022
 Ø 2015 
Gradbeništvo101,7127,2123,2170,3
  gradnja stavb106,3 M195,8 M156,1 M174,7 M
  gradnja inženirskih objektov93,398,6112,1119,2
  specializirana gradbena dela102,782,080,3201,1
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2022 so začasni, preostali podatki pa so končni.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.