Temeljni agregati sektorja država, 1. četrtletje 2022

Država poslovala s primanjkljajem

Sektor država je v 1. četrtletju 2022 ustvaril 405 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,1 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 40.225 milijonov EUR ali 75,1 % BDP.

  • 30. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • brez statusa
Izdatki države višji od prihodkov

Država je v prvem četrtletju 2022 ustvarila primanjkljaj v višini 405 milijonov EUR (3,1 % BDP). Rast skupnih prihodkov države je bila za 9,6 odstotne točke višja od rasti skupnih izdatkov države.

Visoka rast davčnih prihodkov

Skupni prihodki države so znašali 5.650 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju prejšnjega leta so bili višji za 434 milijonov EUR ali za 8,3 %. Prihodki iz socialnih prispevkov so bili višji za 101 milijon EUR ali 4,7 %.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki. Ti so se dvignili za 285 milijonov EUR ali 11,7 %. Med temi so najbolj narasli prihodki iz davkov na proizvodnjo in uvoz; ti so se zvišali za 253 milijonov EUR ali za 17,8 %.

Skupne izdatke dvignila predvsem socialna nadomestila v denarju in naravi

Skupni izdatki države so znašali 6.055 milijonov EUR; od izdatkov v istem četrtletju leto prej so bili nižji za 79 milijonov EUR ali za 1,3 %. Izdatki za subvencije so se v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 znižali za 346 milijonov EUR ali 76,7 %. Prav tako so upadla sredstva za zaposlene, in sicer za 91 milijonov EUR ali 5,5 %.

Pri odhodkih so se najizraziteje zvišali izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi. Ti so se povečali za 266 milijonov EUR ali za 11,3 %. Vmesna potrošnja države je bila višja za 64 milijonov EUR ali za 9,2 %. Dvignili so se tudi izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva, in sicer za 33 milijonov ali za 6,4 %.

Izdatki za obresti so se še naprej zniževali in bili za 14 milijonov EUR ali za 8,1 % nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Konsolidirani bruto dolg države se je povečal

Konsolidirani bruto dolg države je konec 1. četrtletja 2022 znašal 40.225 milijonov EUR ali 75,1 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu 4. četrtletja 2021 je bil višji za 1.367 milijonov EUR. Zvišal se je predvsem dolg iz naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Dolg države na centralni ravni je znašal 39.486 milijonov EUR ali 73,7 % BDP, na lokalni ravni pa 934 milijonov EUR ali 1,7 % BDP.

Skladi socialne varnosti so bili na koncu 1. letošnjega četrtletja brez dolga.

Tabeli z najnovejšimi podatki sta na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Rast1) prihodkov in izdatkov, Slovenija
Rast<sup>1)</sup> prihodkov in izdatkov, Slovenija
1) Sprememba glede na isto četrtletje prejšnjega leta.
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20212022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–III
mio. EUR
S.13 Država
  Skupaj prihodki5.2155.8205.7386.0695.650
  Skupaj izdatki6.1346.6376.0606.7176.055
  od tega: izdatki za obresti173161167159159
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)-919-817-322-648-405
Bruto konsolidirani dolg1)40.15039.46340.13438.85840.225
  S.1311 Centralna država39.46838.79739.46638.11639.486
  S.1313 Lokalna država884871867943934
  S.1314 Skladi socialne varnosti710000
  Konsolidacija med podsektorji (-)-274-204-199-201-196
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Temeljni agregati četrtletnih nefinančnih računov za državo, Slovenija
20212022
I–IIIIV–VIVII–IXX–XIII–III
% BDP
S.13 Država
  Skupaj prihodki44,744,743,043,442,7
  Skupaj izdatki52,650,945,448,145,8
  od tega: izdatki za obresti1,51,21,31,11,2
Neto posojanje (+), neto izposojanje (-)1)-7,9-6,3-2,4-4,6-3,1
Bruto konsolidirani dolg1)85,080,179,774,775,1
  S.1311 Centralna država83,678,778,473,373,7
  S.1313 Lokalna država1,91,81,71,81,7
  S.1314 Skladi socialne varnosti0,20,00,00,00,0
  Konsolidacija med podsektorji (-)-0,6-0,4-0,4-0,4-0,4
1) Nekateri seštevki in izračuni se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.