Zakol živine v klavnicah, april 2022

Pridobljenega manj mesa kot mesec prej

V slovenskih klavnicah so v aprilu 2022 zaklali približno 3.484.000 kljunov perutnine, 19.000 prašičev in 10.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.200 ton perutninskega, 1.800 ton prašičjega in 3.000 ton govejega mesa.

  • 29. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Zakol ovc večji kot mesec prej

V primerjavi z mesecem prej so zaklali več ovc, in sicer za približno 166 % oz. okoli 1.400 živali več, po drugi strani pa manj drugih vrst živali: konjev za okoli 44 % oz. za približno 40 živali manj, glav govedi za okoli 12 % oz. približno 1.000 manj, prašičev za točno 9 % oz. približno 2.000 manj in kljunov perutnine za okoli 3 % oz. približno 89.000 živali manj.

Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za okoli 152 % (oz. približno 17 ton pridobljenega mesa več), hkrati pa je bila masa trupov zaklanih konj manjša za okoli 34 % (oz. približno 6 ton konjskega mesa manj), goved in prašičev za okoli 11 % (oz. približno 365 ton govejega mesa in približno 217 ton prašičjega mesa manj) ter perutnine za okoli 5 % (oz. približno 322 ton perutninskega mesa manj).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Število zaklanih konj in goved manjše kot pred letom dni 

Na letni ravni se je v slovenskih klavnicah najbolj povečal zakol ovc, in sicer za točno 208 %, perutnine je bilo zaklane za približno 5 % več in prašičev za okoli 3 % več, medtem ko je bilo konj zaklanih za okoli 38 % manj in goved za okoli 1 % manj.

Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za približno 186 % ter prašičev in perutnine za približno 2 %, po drugi strani pa so bile mase trupov konj in goved manjše: prvih za okoli 30 % in drugih za okoli 3 %.


Zaklanih je bilo tudi 29 uvoženih goved; masa trupov teh živali je znašala približno 9 ton. Živali so bile uvožene iz Italije, Hrvaške in Madžarske. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, april 2022
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji5012239,54
Govedo9.8742.975301,30
Prašiči18.9341.81095,62
Ovce2.2362812,61
Koze22429,96
Kunci56811,30
Perutnina3.484.0276.1811,77
Stopnja rasti (%) števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
IV 2022 
III 2022
IV 2022
IV 2021
številomasaštevilomasa
Konji-43,8-34,3-38,3-30,3
Govedo-12,2-10,9-0,5-2,7
Prašiči-9,0-10,73,42,4
Ovce165,6151,6208,0186,3
Perutnina-2,5-4,94,92,3
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2022 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2022 bodo objavljeni do konca februarja 2023.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.