Delovno aktivno prebivalstvo, april 2022

Število delovno aktivnih oseb doseglo novo najvišjo vrednost

V aprilu 2022 je število delovno aktivnih oseb ponovno doseglo najvišjo vrednost, in sicer jih je bilo nekoliko več kot 918.300. Število delovno aktivnih oseb v turizmu se povečuje.

  • 16. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb se je še nekoliko povečalo

Število delovno aktivnih oseb se je v primerjavi z marcem zvišalo za 0,3 %, in sicer na približno 918.300, ter tako ponovno doseglo novo najvišjo vrednost, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. V primerjavi s prejšnjim aprilom se je povečalo za 2,8 %.

Na mesečni ravni sta se zvišali števili delovno aktivnih oseb obeh spolov, vendar pri moških nekoliko izraziteje kot pri ženskah (število prvih se je zvišalo za 0,4 %, na približno 504.800, število drugih za 0,3 %, na nekaj več kot 413.500). Delovno aktivnih moških je bilo nazadnje več v decembru 2021 (takrat jih je bilo približno 1.000 več), delovno aktivnih žensk pa je bilo tokrat največ v zadnjih 15 letih. V tem obdobju je bilo najmanj delovno aktivnih žensk v januarju 2014 (aprila 2022 jih je bilo za 17,5 % več). Na mesečni ravni se je njihovo število najbolj povečalo v dejavnosti gostinstvo (za približno 300, na nekaj več kot 21.400), sicer pa je bilo največ delovno aktivnih žensk v predelovalnih dejavnostih (16,5 %).

V večini dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb povečalo

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb na mesečni ravni zvišalo v sedemnajstih dejavnostih, v dveh se je znižalo, v dejavnosti rudarstvo pa je tokrat ostalo nespremenjeno.

Najbolj se je v primerjavi z marcem zvišalo v gradbeništvu, in sicer na približno 71.800 (nazadnje je bilo število višje v decembru 2010). Na ravni statističnih regij (po regiji delovnega mesta) se je v mesečni primerjavi število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu zvišalo v skoraj vseh regijah (najbolj v podravski, za 3,4 %), znižalo pa v dveh, in sicer v jugovzhodni Sloveniji in v zasavski statistični regiji (v obeh za 0,2 %).

Število delovno aktivnih oseb v turizmu se povečuje

Aprila je bilo v turizmu delovno aktivnih (po metodologiji Svetovne turistične organizacije, UNWTO) nekaj več kot 56.700 oseb ali za 1,0 % več kot mesec prej, na letni ravni pa se je število zvišalo za 10,0 %. Največ delovno aktivnih oseb v turizmu je bilo v občini Ljubljana (nekaj več kot 14.500), na mesečni ravni pa se je število najbolj zvišalo v občini Piran (za več kot 160, na nekaj več kot 2.200), najbolj znižalo pa v občini Kranjska Gora.

V podatkovni bazi SiStat objavljamo novo tabelo z mesečnimi podatki o delovno aktivnem prebivalstvu v turizmu po metodologiji Svetovne turistične organizacije (UNWTO) in po metodologiji Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) ter občinah delovnega mesta. Podatki so na voljo za obdobje od januarja 2020 naprej.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
IV 2022 IV 2022 
III 2022
IV 2022
IV 2021
številostopnje rasti v %
Delovno aktivno prebivalstvo918.3020,32,8
Zaposlene osebe821.1390,32,9
   pri pravnih osebah772.9530,33,0
   pri fizičnih osebah48.1860,71,2
Samozaposlene osebe97.1630,22,2
   samostojni podjetniki posamezniki70.7250,44,2
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.322-0,4-1,9
   kmetje20.1160,0-3,1
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.