Priznanja in ugotovitve očetovstva, posvojitve otrok, 2021

Največ očetov prizna očetovstvo pred rojstvom otroka

V 2021 so bila podana priznanja očetovstva za 10.423 otrok, za 36 otrok je bilo očetovstvo ugotovljeno v ustreznem postopku, 40 otrok je bilo posvojenih (23 iz tujine).

  • 29. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 4. 7. 2022 ob 12:56
  • |
  • končni podatki

Delež priznanj očetovstva pred rojstvom najvišji doslej

Priznanje očetovstva je bilo podano za 10.423 otrok. Pri 84 % teh se je to zgodilo že pred njihovim rojstvom, ta delež je najvišji doslej. Za 12 % otrok so očetje to storili takoj v prvem mesecu po rojstvu. Pri 99 % otrok je bilo priznanje očetovstva tako podano do njihovega prvega leta starosti, 120 otrok pa je bilo priznanih pri enem letu ali pozneje (najstarejši so bili stari že več kot 40 let). Priznanj očetovstva je bilo za 236 oz. za 2 % več kot leto prej.
Očetje, ki so podali priznanje očetovstva, so bili stari povprečno 33,8 leta. Tisti, ki so to storili pred rojstvom otroka, so bili v povprečju nekoliko mlajši (33,5 leta). 27 med vsemi očeti, ki so priznali otroke za svoje v 2021, je bilo starih 60 ali več let.

Za 36 otrok je bilo v 2021 v ustreznem postopku ugotovoljeno očetovstvo.

Več kot polovica posvojitev iz tujine

Evidentiranih je bilo 40 posvojitev otrok. 17 otrok, posvojenih v letu 2021, je pred tem živelo v Sloveniji, 23 pa v petih drugih državah; med temi je 18 otrok prišlo iz Sierre Leone.
Od 40 posvojenih otrok so jih 30 posvojili pari; toliko otrok je torej s posvojitvijo dobilo nova starša. Pri sedmih posvojitvah je bil posvojitelj zakonec/partner otrokovega biološkega starša, tri otroke pa je posvojila ena oseba.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Priznanja očetovstva po starosti otrok, Slovenija
Priznanja in ugotovitve očetovstva, Slovenija
20202021
Priznanja očetovstva po starosti otrok
Skupaj10.18710.423
  pred rojstvom otroka8.2028.721
  manj kot 1 mesec1.4731.204
  1–11 mesecev401378
  1–4 leta7062
  5–9 let1624
  10–14 let814
  15–19 let47
  20 ali več let1313
Ugotovitve očetovstva
Skupaj3036
Posvojitve, Slovenija
20202021
Posvojitve
Skupaj2140
  iz tujine623
Otroka je posvojil
  par1430
  zakonec/partner otrokovega roditelja77
  posameznik03
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.