Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, 2021

Slovenijo v 2021 obiskalo za polovico več tujih turistov

Turistična dejavnost v Sloveniji je bila v 2021, zlasti v prvi polovici leta, še vedno zaznamovana s posledicami epidemije covida-19. 85 % turističnih prenočitev je bilo ob postopnem sproščanju ukrepov tako ustvarjenih v drugi polovici leta.

  • 14. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 8. 7. 2022 ob 14:38
  • |
  • končni podatki
Skupaj 11,3 milijona turističnih prenočitev
 

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v letu 2021 zabeleženih nekaj več kot 4 milijone prihodov turistov (ali za 31 % več kot v prejšnjem letu) in 11,3 milijona njihovih prenočitev (ali za 22 % več kot v letu 2020).
Prihodov domačih turistov je bilo v omenjenih obratih na letni ravni nekaj manj kot 2,2 milijona (ali za 17 % več), njihovih prenočitev pa nekaj manj kot 6,5 milijona (ali za 10 % več). Prihodov tujih turistov je bilo 1,8 milijona (ali za 51 % več), njihovih prenočitev pa malo manj kot 4,8 milijona (ali za 43 % več kot leto prej).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihObvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihVečina turističnih prenočitev ustvarjenih v drugi polovici leta

Ob postopnem sproščanju ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 se je z junijem turistični utrip začel krepiti; v drugi polovici leta je bilo tako ustvarjenih 9,6 milijona prenočitev, kar je predstavljalo 85 % vseh prenočitev v letu 2021. Prenočitev tujih turistov je bilo več kot domačih le v avgustu; ta je bil tudi mesec z največ turističnimi prenočitvami.
 
Med tujimi turisti prevladovali državljani Nemčije

Med tujimi turisti, ki so v letu 2021 obiskali Slovenijo, je bilo največ turistov iz Nemčije. Ustvarili so nekaj več kot 1 milijon prenočitev (ali 22 % vseh prenočitev tujih turistov v tem letu in 32 % več kot leto prej). Največkrat so prenočili v občini Bovec, kjer so ustvarili približno 152.300 prenočitev.
Po številu prenočitev so jim sledili turisti iz Avstrije (9 % vseh prenočitev tujih turistov v 2021 oz. 16 % več v primerjavi z letom pred tem), Italije (7 % teh prenočitev, vendar 3 % manj kot v 2020), Češke (7 % prenočitev oz. 156 % več kot v 2020) in Nizozemske (7 % prenočitev oz. 103 % več kot v 2020).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


 
V vseh vrstah turističnih občin, zlasti pa v občini Ljubljana, število prenočitev večje
 

Na ravni vrst turističnih občin je bilo največ prenočitev v gorskih občinah – 3,3 milijona (ali 30 % vseh prenočitev). Sledile so obmorske občine; tam je bilo prenočitev turistov nekaj manj kot 2,7 milijona (24 % vseh). V zdraviliških občinah je bilo ustvarjenih 2,5 milijona prenočitev turistov (ali 23 % vseh), v skupini drugih občin 1,2 milijona prenočitev (ali 11 % vseh), v občini Ljubljana nekaj več kot 866.000 (60 % več kot v 2020) in v mestnih občinah približno 585.300.
Domači turisti so največkrat prenočili v zdraviliških občinah (33 % vseh prenočitev domačih turistov), tuji turisti pa v gorskih občinah (40 % vseh prenočitev tujih turistov).

Občina Piran ohranila prvo mesto po številu prenočitev

Največ prenočitev so turisti ustvarili v občini Piran, in sicer 1,5 milijona. Obalno-kraška regija je imela skupaj nekaj manj kot 2,8 milijona prenočitev, kar je največ med vsemi statističnimi regijami. 
Med domačimi turisti so bile najbolj priljubljene občine Piran, Brežice in Izola, med tujimi pa Ljubljana, Piran in Bled.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihNajbolj priljubljena vrsta nastanitvenih obratov ostajajo hoteli

Z vidika vrst nastanitvenih obratov so turisti največ prenočitev ustvarili v hotelih, nekaj več kot 4,5 milijona (ali 40 % vseh turističnih prenočitev v 2021). Več kot milijon turističnih prenočitev je bilo še v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (2,7 milijona ali 24 % vseh) ter v kampih (1,8 milijona ali 16 % vseh).
Tem so po številu prenočitev sledila apartmajska naselja s približno 303.800 prenočitvami turistov. Ta so imela edina med vsemi vrstami nastanitvenih obratov manj turističnih prenočitev glede na leto prej (za 15 % manj).
Na turističnih kmetijah z nastanitvijo je bilo ustvarjenih nekaj manj kot 303.300 prenočitev turistov, kar je bilo 21 % več kot leto prej in 20 % več kot v turistično rekordnem letu 2019.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkihSkupno število stalnih ležišč v nastanitvenih obratih skoraj nespremenjeno

Turistom je bilo na voljo nekaj več kot 160.000 stalnih ležišč, kar je bilo približno enako kot leto prej. Hoteli so ponujali skoraj četrtino oz. 39.500 stalnih ležišč, kar je 3 % manj kot leto prej. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo turistom na voljo skoraj 30 % vseh stalnih ležišč ali približno enako kot v 2020, v kampih pa 18 % vseh stalnih ležišč ali 3 % več.

Podrobnejši končni mesečni in letni podatki za 2021 o prihodih in prenočitvah turistov ter tabele s podatki po statističnih regijah in "turističnih makro destinacijah" Slovenije so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Dne 8. 7. 2022 smo v objavljenih letnih podatkih v podatkovni bazi SiStat odkrili napako pri zmogljivostih nastanitvenih obratov v občini Nova Gorica. Tabele, ki vsebujejo te podatke, smo zato ustrezno označili z opombami o mestih napak. Popravljene podatke za Novo Gorico (in ustrezno popravljene seštevke) bomo v SiStatu objavili predvidoma 25. 8. 2022. Zaradi morebitnih nevšečnosti se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje.
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, Slovenija, 2021
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20212021
2020
20212021
2020
številoindeksšteviloindeks
Skupaj4.003.682130,611.251.158122,2
Domači2.171.236117,46.456.686110,4
Tuji1.832.446150,74.794.472142,9
  iz Nemčije414.222143,31.070.526131,5
  iz Avstrije171.265119,9433.527116,2
  iz Italije161.795101,7353.56797,0
  iz Češke121.270269,8331.030255,7
  iz Nizozemske107.658238,8315.835202,5
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po ključnih nastanitvenih obratih, Slovenija, 2021
Prihodi turistovPrenočitve turistov
20212021
2020
20212021
2020
število
indeks
število
indeks
Skupaj4.003.682130,611.251.158122,2
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine742.564117,82.554.494113,5
  gorske občine1.287.010127,23.344.833117,9
  obmorske občine780.189127,32.670.291120,3
  Ljubljana415.255162,9866.218160,4
  mestne občine249.424135,7585.323128,5
  druge občine529.240142,51.229.999136,5
Nastanitveni obrati
  hoteli1.661.564132,64.526.306125,9
  zasebne sobe, apartmaji, hiše881.855130,72.681.352119,6
  kampi  602.328133,71.776.279125,2
  apartmajska naselja  87.03990,7303.79984,7
  turistične kmetije z nastanitvijo120.258131,2303.251121,1
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.