Stanovanja, 1. januar 2021

Število naseljenih stanovanj se je povečalo

Na začetku leta 2021 je bilo v Sloveniji 864.300 stanovanj, od tega jih je bilo štiri petine naseljenih. Dve tretjini prebivalcev sta prebivali v eno- ali dvostanovanjskih hišah. V obdobju 2011–2021 je bilo zgrajenih 36.400 stanovanj, velika večina teh stanovanj je bila v lasti fizičnih oseb (87 %).

  • 22. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Naseljenih več stanovanj

1. januarja 2021 je bilo v Sloveniji 864.300 stanovanj (2018: 852.200), od tega jih je bilo 698.700 naseljenih (2018: 680.000). 60 % naseljenih stanovanj se je nahajalo v eno- ali dvostanovanjskih hišah, v njih pa je prebivalo 66 % vseh prebivalcev. Preostalih 40 % naseljenih stanovanj je bilo v tro- ali večstanovanjskih in drugih stavbah; v teh je prebivalo 31 % prebivalcev. 3 % so prebivali v skupinskih ali drugih oblikah nastanitve. Povprečna uporabna površina stanovanja na osebo je znašala 29,6 m2 (2018: 29,0 m2).

Delež novogradenj večji na obrobjih mest

V zadnjem desetletju (2011–2021) je bilo zgrajenih 36.400 stanovanj. Skoraj 70 % (25.100) jih je bilo v eno- ali dvostanovanjskih hišah. V povprečju so ta stanovanja merila 131 m2 uporabne površine. Novozgrajena stanovanja v tri- ali večstanovanjskih in drugih stavbah (11.300) pa so imela 63 m2 uporabne površine. Lastniki velike večine novih stanovanj so bile fizične osebe (87 %). Pravne osebe, ki spadajo v javni sektor, so na začetku leta 2021 imele v lasti 5 % stanovanj, zgrajenih po letu 2010, lastniki preostalih 8 % novih stanovanj pa so bile zasebne pravne osebe. Na zemljevidu je prikazan delež novih stanovanj po občinah; opazimo lahko, da je nekoliko višji v občinah na obrobju večjih mest.



Večina stanovanj bila v lasti fizičnih oseb


Za Slovenijo je značilno, da je večina stanovanj lastniških. Od vseh stanovanj je bilo 92,1 % stanovanj v lasti fizičnih oseb. Pravne osebe javnega sektorja so bile lastnice 5,2 % stanovanj, preostanek pa je bil v lasti zasebnih podjetij in drugih institucij.
V skoraj 79 % naseljenih stanovanjih (2018: 80,8 %) so živeli lastniki teh stanovanj in njihovi družinski člani. Najemnih stanovanj je bilo 9 % (2018: 7,7 %), v 12 % pa so živeli uporabniki, ki niso bili ne lastniki ne najemniki (2018: 11,5 %).

Število nenaseljenih stanovanj nekoliko manjše

Po podatkih popisa je bilo 1. 1. 2021 v Sloveniji do 165.600 nenaseljenih stanovanj (2018: 172.200). Več kot 27.000 nenaseljenih stanovanj ni imelo hišne številke (kar je osnovni pogoj za prijavo prebivališča). Med njimi je bilo okoli 12.000 eno- ali dvostanovanjskih hiš, ki so bile zgrajene po letu 1970 in so imele vso osnovno infrastrukturo. Če je lastnik take (uradno nenaseljene) hiše prijavljen v starejši hiši v neposredni bližini, lahko sklepamo, da gre za prizidane novejše hiše ali prizidke in da je vsaj določen delež teh verjetno naseljen. Zaradi teh razlogov navedeno število nenaseljenih stanovanj torej predstavlja zgornjo mejo. Skoraj polovica nenaseljenih stanovanj pa je bilo starih (grajenih pred letom 1945) ali pa brez kakšnega izmed elementov osnovne infrastrukture (stranišča, kopalnice, ogrevanja, elektrike, vodovoda).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat v podpodročju Stanovanja.

Prebivalci po vrsti stavbe in obliki nastanitve, Slovenija, 1. 1. 2021
Prebivalci po vrsti stavbe in obliki nastanitve, Slovenija,  1. 1. 2021
Stanovanja po letu izgradnje in naseljenosti, Slovenija, 1. 1. 2021
Pred letom 19461946–19701971–19901991–20102011 in poznejeSkupaj
%%%%%%število
Skupaj202336174100864.323
  naseljeno172438174100698.747
  nenaseljeno302028166100165.576
Opomba: med nenaseljena stanovanja so šteta tudi počitniška stanovanja
METODOLOŠKO OPOZORILO

Ob spremembi zakonodaje je s 1. 1. 2018 prišlo do prenosa obveznosti poročanja v ETN (Evidenca trga nepremičnin, GURS) z najemodajalcev – fizičnih oseb na Finančno upravo (FURS). Ker FURS poroča o najemnih poslih iz napovedi za odmero dohodnine od oddajanja premoženja v najem, se zajame precej več najemnih poslov, kot so jih prej v ETN sporočile fizične osebe same.
 
Končni podrobni podatki so že na voljo v v podatkovni bazi SiStat v podpodročju Stanovanja, zato objava  Stanovanja, podrobni podatki, 1. januar 2021, napovedana za 8. 9. 2022, ne bo izšla.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.