Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, 2021

Polovica 16–74-letnikov ima najmanj osnovne digitalne veščine

V 2021 je imela petina 16–74-letnikov zelo dobro razvite digitalne veščine, 30 % osnovne, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne. Brez digitalnih veščin jih je bilo 14 %, delež je bil najvišji med 65–74-letniki (45 %). 

  • 6. 4. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 6. 4. 2022 ob 14:30
  • |
  • končni podatki
Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 % 16–74-letnikov vsaj osnovne digitalne veščine. To jim bo omogočilo samozavestno, kritično in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij pri učenju, delu in sodelovanju v družbi.

V letu 2021 je imela v Sloveniji najmanj osnovne digitalne veščine polovica prebivalcev, starih 16–74 let (v EU-27: 54 %). Z 63 % je bil ta delež najvišji med 16–24-letniki in z 19 % najnižji med 65–74-letniki. 

Zelo dobro razvite digitalne veščine ima petina

Zelo dobre razvite digitalne veščine je imelo 20 % oseb, osnovne 30 %, 20 % pomanjkljive, 11 % skromne in 5 % zelo skromne digitalne veščine. Brez digitalnih veščin je bilo 14 % oseb. 

Delež oseb brez digitalnih veščin je bil največji v starostni skupini 65–74 let, znašal je 45 %, kar je nad povprečjem EU-27 (41 %). Med zaposlenimi in brezposelnimi prevladujejo tisti z osnovnimi digitalnimi veščinami

Med zaposlenimi osebami jih je imelo več kot tretjina (34 %) osnovne digitalne veščine (v EU-27: 31 %) in manj kot četrtina (24 %) zelo dobro razvite digitalne veščine (v EU-27: 32 %). Brez teh veščin je bilo 6 % zaposlenih, kar je enako povprečju EU-27.

Med brezposelnimi jih digitalnih veščin ni imelo 13 %, kar je bilo pod povprečjem EU-27 (16 %). Po drugi strani je bil pod povprečjem tudi delež brezposelnih z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, znašal je 17 % (v EU-27: 22 %).Obvladanje posameznih skupin digitalnih veščin

Skoraj tri četrtine z zelo dobro razvitimi veščinami za informacijsko in podatkovno pismenost 

Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo 85 % oseb (v EU-27: 80 %); 74 % jih je imelo zelo dobro razvite (v EU-27: 68 %), 11 % pa osnovne (v EU-27: 12 %). 15 % jih je bilo brez teh veščin (v EU-27: 20 %). V tej skupini veščin Slovenija presega povprečje EU-27.

Pri obvladanju digitalnih veščin za komunikacijo in sodelovanje v povprečju EU-27 

86 % oseb (v EU-27: 86 %) je imelo veščine za komunikacijo in sodelovanje, in sicer jih je 76 % te obvladovalo zelo dobro (v EU-27: 77 %), 10 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 9 %). 14 % oseb ni imelo veščin za komunikacijo in sodelovanje, kar je enako povprečju EU-27. 

Več kot tretjina brez veščin za ustvarjanje digitalnih vsebin

Za ustvarjanje digitalne vsebine je bilo veščih 66 % oseb, kar je enako povprečju EU-27; 40 % jih je imelo te veščine razvite zelo dobro (v EU-27: 45 %), 26 % pa na osnovni ravni (v EU-27: 21 %). 34 % ni imelo tovrstnih veščin, kar je prav tako enako povprečju EU-27.

Pri obvladanju veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov pod povprečjem EU-27

59 % oseb je imelo veščine za varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in zaščito podatkov (v EU-27: 68 %); 28 % zelo dobro razvite (v EU-27: 44 %), 30 % pa osnovne (v EU-27: 24 %). 41 % jih je bilo brez veščin za varno uporabo IKT in zaščito podatkov, kar je višje od povprečja EU-27 (v EU-27: 32 %).

Štiri petine oseb z digitalnimi veščinami za reševanje problemov

Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo 81 % oseb (v EU-27: 79 %); 53 % zelo dobro razvite, 27 % pa osnovne. 19 % jih je bilo brez teh digitalnih veščin (v EU-27: 21 %). 

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


METODOLOŠKO OPOZORILO
Metodologija za spremljanje digitalnih veščin se je v letu 2021 spremenila. Posodobil se je seznam kazalnikov in dodala se je nova skupina digitalnih veščin – varnost pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije in podatkov. Podatki iz prejšnjih let zato niso primerljivi s podatki iz 2021.

Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.