Poslovne tendence, junij 2022

Zaupanje nižje v vseh štirih gospodarskih panogah

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni znižal v vseh štirih gospodarskih panogah, najizraziteje v gradbeništvu in trgovini na drobno. Tudi na letni ravni je bil nižji, razen v storitvah; v teh je bil nekoliko višji. Pričakovane cene so se znižale v dveh dejavnostih – industriji in gradbeništvu.

  • 24. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
… v predelovalnih dejavnostih

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih se je znižala na mesečni in letni ravni za 2 oziroma 11 odstotnih točk. Vrednost kazalnika je bila enaka dolgoletnemu povprečju.

Na znižanje sta vplivala kazalnika skupna naročila in zaloge končnih izdelkov (prvi se je poslabšal za 4 in drugi za 3 odstotne točke), medtem ko se je vrednost kazalnika pričakovana proizvodnja zvišala za 1 odstotno točko. Znižal se je tudi kazalnik pričakovane cene, in sicer za 3 odstotne točke.

… v trgovini na drobno

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno je bil na mesečni ravni nižji že drugi mesec zaporedoma. Znižal se je za 4 odstotne točke, na letni ravni pa za 3 odstotne točke. Od dolgoletnega povprečja je bil po drugi strani višji za 12 odstotnih točk.

Kazalnik prodaje in pričakovane prodaje se je izboljšal (za 5 oz. 4 odstotne točke), vendar je kazalnik zaupanja znižalo močno poslabšanje kazalnika obseg zalog (za 21 odstotnih točk). Kazalnik pričakovane cene se je tudi tokrat zvišal (za 3 odstotne točke).

… v gradbeništvu

V tej dejavnosti je bil prav tako zaznan upad kazalnika zaupanja, in sicer za 6 odstotnih točk na mesečni in za odstotno točko na letni ravni, medtem ko je bil za 29 odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja.

Na mesečno znižanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – pričakovano zaposlovanje in skupna naročila (prvi se je znižal za 7 odstotnih točk, drugi za 4 odstotne točke). Prav tako so se znižale pričakovane cene, in sicer za 2 odstotni točki.

… v storitvenih dejavnostih

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil na mesečni ravni nižji za odstotno točko, v primerjavi s prejšnjim junijem in dolgoletnim povprečjem pa je bil višji za 2 oz. 8 odstotnih točk.

Kazalnik zaupanja se je na mesečni ravni znižal zaradi nižjega kazalnika povpraševanja (za 4 odstotne točke) in nižjega kazalnika poslovni položaj (za 1 odstotno točko). Kazalnik pričakovane cene se je po več zaporednih mesecih naraščanja ustavil oz. ostal enak kot prejšnji mesec. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2022
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, junij 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.