Mnenje potrošnikov, junij 2022

Zaupanje potrošnikov v juniju slabše

Vrednost kazalnika zaupanja je bila junija nižja na mesečni in na letni ravni.

  • 22. 6. 2022 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Zaupanje potrošnikov slabše kot v prejšnjem mesecu

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v juniju za 2 odstotni točki nižja kot v prejšnjem mesecu.

Znižanje vrednosti kazalnika zaupanja na mesečni ravni so povzročila bolj pesimistična pričakovanja potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke nižja vrednost), mnenja glede trenutnega finančnega stanja v gospodinjstvu (za 3 odstotne točke) in pričakovanja glede gospodarskega stanja v državi (za 2 odstotni točki). Kazalnik pričakovanje potrošnikov glede večjih nakupov je ohranil vrednost iz prejšnjega meseca.

Na letni ravni prav tako nižje

V primerjavi s prejšnjim junijem se je vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov znižala za 16 odstotnih točk. Prav tako je bila nižja od povprečja prejšnjega leta, in sicer za 11 odstotnih točk.

Na letni ravni so se poslabšale vse štiri komponente tega kazalnika: pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu za 26 odstotnih točk, pričakovanje glede gospodarskih razmer v državi za 22 odstotnih točk, pričakovanje glede večjih nakupov za 9 odstotnih točk in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu za 8 odstotnih točk.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–junij 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2005–junij 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, junij 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, junij 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 15. junijem 2022 odgovorilo 817 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.