Mnenje potrošnikov, januar 2022

Razpoloženje potrošnikov na mesečni ravni nespremenjeno

Razpoloženje potrošnikov se v januarju 2022 glede na prejšnji mesec ni spremenilo, se pa je izboljšalo na letni ravni.

  • 21. 1. 2022 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 25. 1. 2022 ob 14:52
  • |
  • končni podatki
Razpoloženje potrošnikov enako kot prejšnji mesec 

Kazalnik zaupanja potrošnikov je glede na december 2021 ostal na isti ravni, od dolgoletnega povprečja pa je bil 2 odstotni točki nižji.

Med kazalniki, ki ga sestavljajo, sta se izboljšala pričakovanje glede gospodarskega stanja (za 5 odstotnih točk) in glede večjih nakupov (za 3 odstotne točke). Kazalnik zaupanja potrošnikov sta izravnala kazalnika pričakovanje glede finančnega stanja v gospodinjstvu (ta se je poslabšal za 4 odstotne točke) in trenutno finančno stanje v gospodinjstvu (nižji za 3 odstotne točke).

Izboljšanje na letni ravni

Vrednost kazalnika potrošnikov je bila v januarju 2022 za 5 odstotnih točk višja od vrednosti v januarju 2021, od povprečja preteklega leta pa je bila nižja za 2 odstotni točki.

Na zvišanje vrednosti kazalnika zaupanja potrošnikov na letni ravni so vplivala višja pričakovanja glede gospodarskih razmer v državi (za 14 odstotnih točk), glede večjih nakupov (za 9 odstotnih točk) in mnenja o trenutnem finančnem stanju v gospodinjstvu (za 4 odstotne točke). Poslabšalo se je le pričakovanje potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvu (za 7 odstotnih točk).

Namere potrošnikov glede večjih naložb

Glede na oktober 2021 so se izboljšala pričakovanja potrošnikov glede nakupa ali gradnje stanovanja (za 3 odstotne točke) in pričakovanja glede izboljšave stanovanja (za 2 odstotni točki). Pričakovanja glede nakupa avtomobila pa so se za 2 odstotni točki poslabšala. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2006–januar 2022
Kazalnik zaupanja potrošnikov, Slovenija, januar 2006–januar 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2022
Mesečne spremembe kazalnikov mnenja potrošnikov, Slovenija, januar 2022
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki temeljijo na vprašalniku za raziskovanje Mnenje potrošnikov, na katerega je med 1. in 16. januarjem 2022 odgovorilo 843 oseb.

Za vsebino te objave je izključno odgovoren SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.