6.4 Šole, oddelki, učenci, dijaki, slušatelji in strokovni delavci1)
      Schools, class units, pupils, students, participants and professional staff1)   
               
  Šole Oddelki in skupine Učenci, dijaki, slušatelji Strokovni delavci2)  
       
Schools Class units and groups Pupils, students, participants Professional staff2)
    skupaj ženske skupaj ženske
           
    total women total women
Osnovne šole
Elementary schools
               
Za izobraževanje mladine3)             For education of youth3)
1995/96 441 9456 207032 101239 15372 12985 1995/96 
2000/01 448 9033 180874 87980 15382 13076 2000/01
2004/05 446 8893 171358 83343 17446 15111 2004/05
2005/06 447 8767 167616 81536 17713 15349 2005/06
2006/07 447 8632 164991 80050 17671 15336 2006/07
2007/08 453 8511 163002 79250 17650 15342 2007/08
2008/09 453 8478 161695 78658 17802 15474 2008/09
               
Za izobraževanje odraslih4)             For education of adults4)
1995/96 23 90 1204 420 245 177 1995/96
2000/01 31 154 2153 657 397 297 2000/01
2004/05 32 170 2127 634 520 408 2004/05
2005/06 29 132 1562 490 475 349 2005/06
2006/07 26 136 1495 511 436 329 2006/07
2007/08 28 153 1480 477 404 308 2007/08
2008/09 30 132 1527 480 404 309 2008/09
   
Glasbene šole5)
Music schools5)
               
1995/96 59 - 16274 9935 1454 796 1995/96
2000/01 63 - 16740 10437 1685 932 2000/01
2004/05 74 - 19546 12389 1919 1104 2004/05
2005/06 75  - 19963 12521 1946 1121 2005/06
2006/07 78  - 20370 13015 1927 1126 2006/07
2007/08 80  - 20416 13042 1949 1148 2007/08
2008/09 83  - 20893 13493 1997 1187 2008/09
   
Srednje šole
Upper secondary schools
               
Za izobraževanje mladine             For education of youth 
1995/96 154 3895 102079 51266 8143 4892 1995/96
2000/01 149 4012 100858 50375 8763 5631 2000/01
2004/05 142 3869 98578 49331 8563 5624 2004/05
2005/06 142 3856 97885 48542 8661 5642 2005/06
2006/07 142 3560 93073 46139 8408 5529 2006/07
2007/08 129 3591 88630 43822 8079 5292 2007/08
2008/09 127 3226 83300 41068 7946 6936  
               
Za izobraževanje odraslih6)             For education of adults6)
1995/96 72 390 9617 5037 2263 1318 1995/96
2000/01 130 848 20879 11092 4096 2626 2000/01
2004/05 130 868 18942 9538 3898 2527 2004/05
2005/06 128 918 17245 8947 3900 2550 2005/06
2006/07 126 823 14956 7594 3760 2482 2006/07
2007/08 124 776 14568 7386 3599 2328 2007/08
2008/09 117 739 14319 7086 3351 2164 2008/09
1) Podatki se nanašajo na konec šolskega leta.
    Data relate to the end of the school year.
2) Zajeti so učitelji, vodstveni, svetovalni in drugi strokovni delavci, zaposleni s polnim in krajšim delovnim časom.
    Data include full- and part-time instructional, professional support and management staff.
3) Štete so samostojne in matične osnovne šole (brez podružnic).
    Data include single size elementary and central elementary schools (without subsidiary elementary schools).
4) Štete so osnovne šole z oddelki za izobraževanje odraslih in druge inštitucije (za izobraževanje odraslih), ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje odraslih.
    Data include elementary schools with class units for adults and other adult education institutions with units for elementary education of adults.
5) Podatki se nanašajo na vključene v program glasba in ples.
   Data relate to the enrolled in music and dance program.
6) Zajete so srednje šole z oddelki za izobraževanje odraslih in druge inštitucije (za izobraževanje odraslih), ki izvajajo srednješolsko izobraževanje odraslih.
    Data include upper secondary schools with class units for adults and other adult education institutions with units for adult upper secondary education.