Javni mikropodatki

SURS omogoča dostop do javnih mikropodatkov, pridobljenih v raziskovanjih Življenjski pogoji (EU-SILC) in Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP). Datoteke z javnimi mikropodatki so statistično zaščitene in pripravljene v skladu s 5. načelom Kodeksa ravnanja evropske statistike in 50. členom Zakona o državni statistike. Statistična zaščita je postopek, ki s pomočjo ene ali več matematičnih metod zmanjša tveganje razkritja individualnih podatkov opazovanih enot na najnižjo možno vrednost. Več o statistični zaščiti je zapisano v Metodoloških pojasnilih. Zaradi varovanja statistične zaupnosti je informacijska vrednost podatkov nižja in nekateri statistični izračuni zato niso točni. Glede na to so javni mikropodatki namenjeni:

  • raziskovalcem, ki so na Eurostatu oddali prošnjo za dostop do evropskih mikropodatkov za raziskovalni in analitični namen. Struktura datotek za javnost je enaka strukturi datotek za raziskovalce, kar omogoča pripravo programske kode, ki jo raziskovalci uporabijo na podatkih, ko so jim ti odobreni;
  • za izobraževanje raziskovalcev o kompleksnosti in uporabnosti podatkov iz raziskovanj Življenjski pogoji (EU-SILC) in Aktivno in neaktivno prebivalstvo (ANP);
  • za tečaje statistike
Več o uporabnosti podatkov lahko preberete v Izjavi o neprevzemanju odgovornosti.
Aktivno in neaktivno prebivalstvo

Metodološko pojasnilo
Priročnik (Eurostat)
2013
Poročilo o uporabnosti podatkov

1. četrtletje Mikropodatki
Metapodatki
2. četrtletje Mikropodatki
Metapodatki
3. četrtletje Mikropodatki
Metapodatki
4. četrtletje Mikropodatki
Metapodatki
Letni podatki Mikropodatki
Metapodatki
Življenski pogoji
Metodološko pojasnilo
2012
Priročnik (Eurostat)
Poročilo o uporabnosti podatkov

Register gospodinjstev (D datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Register oseb (R datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Podatki o gospodinjstvih (H datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Podatki o osebah (P datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
2013
Priročnik (Eurostat)
Poročilo o uporabnosti podatkov

Register gospodinjstev (D datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Register oseb (R datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Podatki o gospodinjstvih (H datoteka) Mikropodatki
Metapodatki
Podatki o osebah Mikropodatki
Metapodatki

Sporočite nam svoje mnenje