Evropski podatki

Evropski statistični sistem (ESS) je partnerstvo med Eurostatom, statističnim uradom EU, in nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi, ki so v vsaki državi članici EU pooblaščeni (pristojni) za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

 
Več informacij o ESS 

Statistični urad RS tesno sodeluje z Eurostatom, ki omogoča prost in brezplačen dostop do primerljivih statističnih podatkov Evropske unije, evro območja, držav članic EU, držav kandidatk in drugih držav. Poleg tega, da pošiljamo svoje podatke Eurostatu, tudi pomagamo uporabnikom pri dostopanju do evropskih podatkov na Eurostatovi spletni strani in zagotavljamo podporo v slovenskem jeziku.

Predstavljamo najzanimivejše (interaktivne) publikacije, ki jih je pripravil Eurostat. Na voljo so v angleškem jeziku in prikazujejo statistične podatke o Sloveniji v primerjavi s preostalimi državami članicami Evropske unije. Vse Eurostatove publikacije so dostopne na njegovi spletni strani.Življenje žensk in moških v Evropi

EU-gender 
VEČ 

Stanovanja v Evropi

 
VEČ 

Evropsko gospodarstvo od začetka tisočletja

 
VEČ 


Demografija Evrope

 
VEČ Države EU interaktivno

Publikacijo Države EU interaktivno je pripravil SURS, v njej pa so na izbranih področjih zbrani Eurostatovi podatki za vseh 27 držav članic EU. Podatki so prikazani na interaktivnih grafikonih in kartah ter opremljeni s komentarji. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku.

Države EU interaktivno

evropa 
VEČ 


Podpora slovenskim uporabnikom

Če želenih podatkov ne morete najti na Eurostatovi spletni strani ali če iščete dodatne informacije, se lahko obrnete na podporo uporabnikom, ki jo zagotavljajo podporni centri v nacionalnih jezikih. Podporo uporabnikom v slovenskem jeziku nudi Statistični urad RS v tesnem sodelovanju z Eurostatom.

KONTAKT
Podpora uporabnikom v slovenščini
Statistični urad RS
Litostrojska cesta 54
SI-1000 Ljubljana
T: (01) 241 64 04
F: (01) 241 53 44
E: esds.stat@gov.si
DELOVNI ČAS
ponedeljek - četrtek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
petek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30