Avtorske pravice


Statistični podatki, ki jih zagotavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o državni statistiki in druge informacije, ki jih objavlja na spletnem mestu www.stat.si, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom. To pomeni, da jih lahko brezplačno: 

  • uporabljajo, kopirajo, prenašajo za osebno uporabo ali za nadaljnje netržne in tržne namene,

  • objavljajo ali kako drugače sporočajo javnosti,

vendar pa morajo ob vsaki uporabi podatkov in informacij navesti kot vir Statistični urad Republike Slovenije ali na kratko SURS.

Zgled:

  • Vir: Statistični urad Republike Slovenije

ali

  • Vir: SURS

Spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere Statistični urad Republike Slovenije ne prevzema odgovornosti. 

Navedeno splošno dovoljenje se nanaša samo na pravice intelektualne lastnine Statističnega urada Republike Slovenije in ne vpliva na pravice intelektualne lastnine drugih oseb oz. ustanov.Izjeme pri uporabi


1. Spremembe podatkov in informacij

Uporabnik mora vsako spremembo podatkov in informacij, ki jo opravi v svojem delu, primerno označiti in pravilno navesti.

Zgled:

  • Vir: SURS
    Preračun: UMAR


2. Vizualni elementi (fotografije, slike, ikone, kartografske podlage ipd.)

Fotografije in slike se prevzemajo s strani Depositphotos.com in se uporabljajo v  skladu z dogovorjenimi pravili uporabe, pravicami in dolžnostmi (royalty-free licenca), razen če je na fotografiji ali sliki navedeno drugače. Ikone se prevzemajo s strani Flaticon.com.

Vir kartografskih podlag, ki se uporabljajo za prikaz kart na www.stat.si, je Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS). Podlage se uporabljajo v skladu z dogovorjenimi pravili.


Usmeritve pri uporabi znaka Statističnega urada RS


Pri uporabi znaka Statističnega urada RS upoštevajte smernice (datoteka pdf), ki opisuje pravilno uporabo znaka v tiskovinah, na spletu in drugih digitalnih medijih. 

Nabor znakov Statističnega urada RS (datoteka zip) v različnih formatih v slovenščini in angleščini.