Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Novinarske konference


OSEBA ZA STIK Z MEDIJI

Martin Bajželj

Novinarska konferenca SURS

Gradivo s preteklih novinarskih konferenc

Nobena novinarska konferenca še ni napovedana