Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, september 2021

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini manjši kot v avgustu 2021

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2021 manjši kot v avgustu 2021. Od aprila 2021 je bilo to prvo zmanjšanje na mesečni ravni. V primerjavi s septembrom 2020 pa je bil večji.

  • 30. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Obseg prodaje manjši kot v prejšnjem mesecu

Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru 2021 za 0,2 % manjši kot v prejšnjem mesecu. To je bilo prvo zmanjšanje na mesečni ravni po aprilu 2021. Sicer je bil manjši le v storitvenih dejavnostih; in to za 0,1 %; v trgovini je bil namreč za 1,0 % večji.

Med storitvenimi dejavnostmi se je v primerjavi z avgustom 2021 najbolj povečal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, za 6,1 %. V prometu in skladiščenju se je povečal za 3,8 %, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 0,9 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih pa za 0,6 %. V poslovanju z nepremičninami je obseg prodaje ostal na enaki ravni, zmanjšal pa se je samo v gostinstvu (za 1,3 %).

Obseg prodaje večji kot v septembru 2020

V primerjavi s septembrom 2020 je bil skupen obseg prodaje v septembru 2021 večji za 10,9 % (v storitvenih dejavnostih za 11,6 %, v trgovini za 9,1 %).

Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 26,0 %). Sledile so poslovanje z nepremičninami (za 14,2 %), gostinstvo (za 12,9 %), promet in skladiščenje (za 9,0 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 7,9 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 4,5 %).

V primerjavi s septembrom 2019 je bil večji za 4,0 %. V storitvenih dejavnostih je bil večji za 6,5 %, v trgovini pa za 4,7 %.

V prvih treh četrtletjih 2021 je bil skupen obseg prodaje za 9,8 % večji kot v istem obdobju leta 2020; v storitvenih dejavnostih je bil večji za 9,9 %, v trgovini pa za 9,7 %. Med storitvenimi dejavnostmi se je najbolj povečal v poslovanju z nepremičninami (za 25,8 %). Zmanjšal se je le v gostinstvu (za 5,8 %).


Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini, Slovenija
IX 2021
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
I-IX 2021
I-IX 2020
IX 2021
Ø 2015
Skupaj G-N1)99,8110,9109,8127,7
G Trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil101,0109,1109,7131,1
45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil100,898,3107,1150,4
46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili100,4106,1108,5129,6
47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili100,5114,9111,3127,4
H-N Storitvene dejavnosti1)99,9111,6109,9131,1
H Promet in skladiščenje103,8109,0113,9142,8
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,2101,1110,9135,1
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet104,785,392,8z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti105,2123,2120,5168,6
53 Poštna in kurirska dejavnost99,298,3111,4105,0
I Gostinstvo98,7112,994,2126,8
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve102,1125,7100,1123,1
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač98,2100,889,7130,9
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti100,9104,5106,5119,7
58 Založništvo95,793,6107,082,3
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi102,088,4100,1105,5
60 Radijska in televizijska dejavnost103,2107,3105,886,9
61 Telekomunikacijske dejavnosti104,8110,3101,985,7
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti98,7105,0112,1161,3
63 Druge informacijske dejavnosti97,687,390,0181,6
L Poslovanje z nepremičninami100,0114,2125,8106,0
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)106,1107,9110,2132,6
69 Pravne in računovodske dejavnosti96,3102,7108,7101,4
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje109,5104,4103,7184,8
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje105,6102,7112,7113,7
73 Oglaševanje in raziskovanje trga106,6144,1135,0179,5
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti114,6110,1105,6130,8
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti100,6126,0110,0114,4
77 Dajanje v najem in zakup103,084,899,6120,0
78 Zaposlovalne dejavnosti101,8112,6103,480,8
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti83,7231,3114,261,6
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti101,291,896,792,5
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice101,4107,7107,8121,8
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti110,8174,1137,5231,1
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v Uredbi (EU) 2019/2152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.