Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, oktober 2021

Mlekarne proizvedle v oktobru 2021 manj mlečnih izdelkov

V oktobru 2021 je bilo odkupljenih približno 47.600 ton mleka, kar je približno 1 % več kot v septembru 2021 in kot v oktobru 2020. Mlekarne so proizvedle vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov manj kot v prejšnjem mesecu, konzumnega za več kot 11 % manj. 

  • 30. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Do oktobra 2021 odkupljenega za 1,8 % več mleka kot v istem obdobju leta 2020 

V oktobru 2021 je bilo s kmetijskih gospodarstev odkupljenih približno 47.600 ton kravjega mleka ali za 0,8 % več kot v oktobru 2020, hkrati pa za 1,1 % več kot v predhodnem mesecu. 
 
Mlekarne so v oktobru 2021 proizvedle prav vseh glavnih skupin mlečnih izdelkov manj kot v predhodnem mesecu 

Mleka v prahu so proizvedle za 42 % manj, smetane za približno 15 %, fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 14 %, masla za približno 7 % in sira za približno 2 %. 

Proizvodnja mlečnih izdelkov večinoma manjša tudi od proizvodnje v oktobru 2020 

V primerjavi z oktobrom 2020 se je najbolj zmanjšala proizvodnja masla, skoraj za petino; konzumnega mleka so mlekarne proizvedle za približno 15 % manj, fermentiranih mlečnih izdelkov za približno 7 % in smetane za približno 6 %. Le sira so proizvedle več, in sicer za približno 6 %. 

V mesecih do oktobra 2021 konzumnega mleka in mleka v prahu več, masla in sira pa manj 
V prvih desetih mesecih leta 2021 je bila skupna proizvodnja konzumnega mleka za skoraj 2 % večja kot v istem obdobju prejšnjega leta, proizvodnja smetane je bila večja za 0,3 %, proizvodnja mleka v prahu pa za več kot 107 %. Proizvodnja masla je bila manjša za približno 8 %, sira za 2 % in fermentiranih mlečnih izdelkov za 1 %.
 
Odkup mleka v EU
Mlekarne v EU so v septembru 2021 odkupile za 0,5 % manj kravjega mleka kot v septembru 2020. V prvih devetih mesecih se je dobava mleka povečala najbolj na Cipru (+12,9 %), Irskem (+6,6 %), Madžarskem (+ 6,4 %) in v Italiji (+ 3,7 %) medtem ko v Avstriji in na Hrvaškem ni bilo spremembe. Odkupna cena mleka v EU je bila v septembru 2021 0,374 EUR/kg. Od cene v prejšnjem mesecu je bila višja za približno 2,7 %. Tudi v oktobru in novembru 2021 naj bi se še zvišala. 


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
Vir: SURS
Kravje mleko, odkupljeno s kmetijskih gospodarstev, Slovenija
X 20IX 21X 21I–X 20I–X 21X 21 
IX 21
X 21
X 20
I–X 21
I–X 20
toneindeks
Skupaj47.20347.09947.604486.702495.660101,1100,8101,8
  slovenske mlekarne32.48033.22532.965352.875350.54399,2101,599,3
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Povprečna vsebnost maščob in beljakovin v odkupljenem mleku slovenskih mlekarn, Slovenija
X 20IX 21X 21I–X 20I–X 21X 21 
IX 21
X 21
X 20
I–X 21
I–X 20
%indeks
Maščoba4,194,134,264,114,14103,1101,7100,8
Beljakovine3,493,393,483,413,40102,799,799,7
Viri: SURS, GZS – ZKŽP, ARSKTRP
Neto proizvodnja mlečnih izdelkov v slovenskih mlekarnah, Slovenija
X 20IX 21X 21I–X 20I–X 21X 21 
IX 21
X 21
X 20
I–X 21
I–X 20
toneindeks
Konzumno mleko13.90913.26311.778131.499133.91988,884,7101,8
Smetana9741.0779179.9289.95885,294,2100,3
Fermentirani mlečni izdelki3.8234.1153.54939.04538.64186,392,899,0
Mleko v prahu-zzzz58,0-207,1
Maslo – skupaj (v ekvivalentu masla)2842452272.0361.87792,780,192,2
Sir, izdelan samo iz kravjega mleka1.2121.3061.27913.15812.84097,9105,597,6
z statistično zaupno
- ni pojava
Vira: SURS, GZS – ZKŽP
METODOLOŠKO OPOZORILO

Mesečni podatki za leto 2021 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni do 14. 2. 2022.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.