Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2021

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno vnovič višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2021 izrazito višji na mesečni in letni ravni, in sicer predvsem zaradi visokega prihodka v trgovini na drobno z motornimi gorivi. V trgovini z motornimi vozili in popravilih le-teh je bil nižji.

  • 29. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Prihodek od prodaje v trgovini na drobno znatno višji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno je bil v oktobru 2021 za 13,0 % višji kot v mesecu pred tem. Višji je bil predvsem zaradi občutno višjega prihodka v trgovini z motornimi gorivi (za 32,4 %), saj je bil v preostalih dejavnostih trgovine na drobno skupaj višji le za 1,2 %. V trgovini z neživili je bil višji za 1,4 %, v trgovini z živili pa za 0,7 %.

Od prihodka v oktobru 2020 je bil višji za 34,3 %. Tudi letna rast je bila posledica rasti v trgovini z motornimi gorivi (ta je bila 97,2-odstotna). Brez upoštevanja slednje je bila rast skupnega prihodka 10,9-odstotna. Višji kot v oktobru 2020 je bil tudi v trgovini z neživili (za 13,1 %) in v trgovini z živili (za 7,6 %). V primerjavi z oktobrom 2019 je bil skupni prihodek višji za 20,1 %.

V prvih desetih mesecih leta 2021 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno v primerjavi z istim obdobjem leta 2020 višji za 14,0 %, v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 pa za 3,7 %. Tudi v tem primeru je bila rast v primerjavi z letom 2020 najizrazitejša v trgovini z motornimi gorivi (21,1-odstotna), a je bila znatna tudi v trgovini z neživili (12,4-odstotna) in v trgovini z živili (za 7,9-odstotna).

Prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le-teh tokrat nižji

Od prihodka v septembru 2021 je bil nižji za 2,2 %, od prihodka v oktobru 2020 za 3,5 %, od prihodka v oktobru 2019 pa za 9,6 %. Kljub temu je bil v prvih desetih mesecih 2021 za 6,1 % višji kot v istem obdobju leta 2020. V primerjavi s prvimi desetimi meseci leta 2019 je bil za 8,5 % nižji.


Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija
X 2021
IX 2021
X 2021
X 2020
I-X 2021
I-X 2020
X 2021
Ø 2015
Trgovina na drobno113,0134,3114,0146,5
  Trgovina na drobno brez motornih goriv101,2110,9110,4125,3
     živila, pijače, tobak100,7107,6107,9105,1
     neživila (brez motornih goriv)101,4113,1112,4144,8
  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi132,4197,2121,1200,4
Vir: SURS
Indeksi realnega prihodka v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija
X 2021
IX 2021
X 2021
X 2020
I-X 2021
I-X 2020
X 2021
Ø 2015
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil97,896,5106,1149,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Podatki so praviloma začasni zadnjih 10 mesecev. S tokratno objavo je izjemoma začasnih zadnjih 11 mesecev.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.