Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2021

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2021 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2021 višji na obeh ravneh, na mesečni za 0,9 %, na letni pa za 15,3 %.

  • 26. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Na mesečni ravni prihodek nižji samo v poslovanju z nepremičninami

Prihodek od prodaje storitev je bil v septembru 2021 za 0,9 % višji kot v avgustu 2021. Najbolj se je zvišal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, in sicer za 5,1 %. Višji je bil tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 4,2 %), v dejavnosti promet in skladiščenje (za 1,6 %), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,6 %) ter gostinstvu (za 0,4 %). Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil le v poslovanju z nepremičninami (za 1,8 %).

Na letni ravni višji v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti

Prihodek od prodaje storitev v septembru 2021 je bil za 15,3 % višji od prihodka v septembru 2020 in za 6,3 % višji od prihodka v istem obdobju pred epidemijo covida-19. K letni rasti prihodka od prodaje storitev so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti. Najizraziteje se je zvišal v drugih raznovrstnih  poslovnih dejavnostih (za 24,5 %), sledile so dejavnosti gostinstvo (za 18,2 %), promet in skladiščenje (za 17,2 %), poslovanje z nepremičninami (za 16,0 %), strokovne, znanstvene in tehnične dejavnost (za 14,5 %) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 8,4 %).

V prvih devetih mesecih leta 2021 je bil prihodek od prodaje storitev za 14,1 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Višji kot v prvih devetih mesecih leta 2020 je bil v vseh opazovanih skupinah storitvenih dejavnosti, razen v gostinstvu.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, (Ø 2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija
IX 2021
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
I-IX 2021
I-IX 2020
IX 2021
Ø 2015
Skupaj1)100,9115,3114,1137,4
H Promet in skladiščenje101,6117,2118,5144,1
49 Kopenski promet; cevovodni transport100,9111,4113,2143,1
50 Vodni prometzzzz
51 Zračni promet101,395,894,1z
52 Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti102,3128,3128,2169,1
53 Poštna in kurirska dejavnost100,1108,4120,5147,3
I Gostinstvo100,4118,299,2147,4
55 Nastanitve in z njimi povezane storitve102,2133,5105,3135,7
56 Dejavnost strežbe jedi in pijač96,9110,195,6151,1
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti100,6108,4107,3131,8
58 Založništvo94,495,6107,5123
59 Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi102,188,7100,0110,3
60 Radijska in televizijska dejavnost99,9102,6106,0121,9
61 Telekomunikacijske dejavnosti102,8115,9104,4110,2
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti98,8109,3113,9169,7
63 Druge informacijske dejavnosti97,188,390,5169,7
L Poslovanje z nepremičninami98,2116,0127,4139,8
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti1)105,1114,5116,1151,7
69 Pravne in računovodske dejavnosti97,4103,9109,4116,8
70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje110,7118,0110,0210,3
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje104,1105,0114,6127,8
73 Oglaševanje in raziskovanje trga104,8140,0133,5207,7
74 Druge strokovne in tehnične dejavnosti117,7115,1106,4154,5
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti104,2124,5110,5112
77 Dajanje v najem in zakup110,3108,9101,5176,2
78 Zaposlovalne dejavnosti102,8117,4107,4113,7
79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti85,0246,1117,439,7
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,8101,8107,0125,8
81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice100,9110,4109,7136,9
81.2 Čiščenje99,9109,6107,9130,5
82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti101,8157,6133,1209,5
z statistično zaupno
1) Zajete so storitvene dejavnosti zahtevane v uredbi o kratkoročnih statističnih kazalnikih.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.