Indeksi uvoznih cen, Slovenija, oktober 2021

Cene uvoženih proizvodov v oktobru 2021 ponovno višje

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2021 v povprečju za 3,6 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 22,5 % višje kot pred enim letom. Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 47,3 %) smo tokrat beležili v skupini surova nafta in zemeljski plin.

  • 30. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Cene uvoženih proizvodov za 3,6 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru 2021 v povprečju za 3,6 % višje kot v septembru 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 3,1 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se na mesečni ravni zvišale za 4,3 %.

Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v oktobru 2021 najbolj podražili energenti (za 25,2 %), sledile so surovine (za 1,9 %), proizvodi za investicije (za 0,2 %) ter nazadnje proizvodi za široko porabo, ki so se pocenili v povprečju za 0,4 %.
Od uvoženih proizvodov so se v enem mesecu najizraziteje podražili proizvodi v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 47,3 %), pocenili pa proizvodi v skupini oblačila (za 5,1 %).

Cene uvoženih proizvodov za 22,5 % višje kot pred enim letom

Cene uvoženih proizvodov so se v oktobru 2021 na letni ravni zvišale za 22,5 %. Cene proizvodov,  dobavljenih iz držav v evrskem območju so se zvišale za 23,3 %, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa so se zvišale za 21,6 %.

Od uvoženih proizvodov so se v enem letu najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 348,4 %) in v skupini surova nafta in zemeljski plin (za 321,8 %), pocenili pa proizvodi v skupini premog in lignit (za 3,4 %).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Letne stopnje rasti uvoznih cen, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi uvoznih cen, Slovenija
X 2021 
IX 2021
 X 2021 
XII 2020
X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021
  Ø 2015  
Skupaj103,6121,2122,5109,6121,86
Evrsko območje103,1121,1123,3110,2125,02
Zunaj evrsko območje104,3121,4121,6109,0117,93
Proizvodi po namenu porabe
Surovine101,9123,7125,0113,7124,50
Energenti125,2240,4262,1154,6238,17
Proizvodi za investicije100,2108,1108,6103,9109,47
Proizvodi za široko porabo99,6102,7102,3100,3100,83
Proizvodi po Klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA 2015)
B Rude in kamnine139,2281,1295,2169,7253,88
C Proizvodi predelovalnih dejavnosti101,4114,3115,0107,1114,54
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro131,8343,1448,4248,7456,78
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.