Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2021

V oktobru 2021 v Sloveniji še enkrat več prenočitev turistov kot v oktobru 2020

V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji je bilo v oktobru 2021 zabeleženih približno 1,2 milijona prenočitev turistov, to je 119 % več kot v oktobru 2020 in 11 % več kot v oktobru turistično rekordnega leta 2019. 

  • 25. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
65 % vseh prenočitev turistov v oktobru 2021 ustvarili domači turisti

V turističnih nastanitvenih obratih je bilo v oktobru 2021 zabeleženih malo manj kot 451.300 prihodov turistov in malo manj kot 1,2 milijona njihovih prenočitev.
Domačih turistov je bilo malo manj kot 290.000 (ali še enkrat več kot v oktobru 2020 in kot v oktobru 2019), ustvarili pa so malo manj kot 774.200 prenočitev (ali za 88 % več kot v oktobru 2020 in hkrati za 135 % več kot v oktobru 2019).
Tujih turistov je bilo malo manj kot 161.500 (ali trikrat več kot v oktobru 2020, vendar hkrati za 52 % manj kot v oktobru 2019). Ti so ustvarili malo manj kot 411.900 prenočitev (ali dvakrat več kot v oktobru 2020, vendar hkrati za 44 % manj kot v oktobru 2019).

Med tujimi turisti največ turistov iz Avstrije, Nemčije in Italije

Od tujih turistov so ustvarili največ prenočitev turisti iz Avstrije (približno 64.300 ali 16 % prenočitev vseh tujih turistov), sledili so jim turisti iz Nemčije (13 %), Italije (13 %), Hrvaške (5 %) in Srbije (5 %).

Največ prenočitev turistov v zdraviliških občinah

Z vidika vrst turističnih občin je bilo v tem mesecu največ turističnih prenočitev ustvarjenih v nastanitvenih obratih v zdraviliških občinah (približno 338.900 ali 29 % vseh prenočitev), sledile so obmorske občine (23 %) in gorske občine (20 %).
V vseh vrstah turističnih občin pa so zabeležili več turističnih prenočitev kot v oktobru 2020: v zdraviliških za 94 %, v obmorskih za 91 %, v gorskih za 185 %, v Ljubljani za 206 %, v mestnih za 105 % in v skupini drugih občin za 121 %.

Več kot pol vseh turističnih prenočitev v hotelih

Domači in tuji turisti so v oktobru 2021 ustvarili največ prenočitev v hotelih (malo manj kot 620.900 prenočitev ali 52 % vseh prenočitev in 116 % več kot v oktobru 2020), potem v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (20 % vseh prenočitev ali 137 % več kot v oktobru 2020) ter kampih (7 % vseh prenočitev ali 135 % več kot v oktobru 2020).

Do konca oktobra 2021 skoraj 9,8 milijona turističnih prenočitev

Od začetka januarja do konca oktobra 2021 je bilo v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji zabeleženih malo manj kot 3,5 milijonov prihodov turistov (ali 13 % več kot v istem obdobju 2020) in malo manj kot 9,8 milijonov njihovih prenočitev (ali 8 % več kot v istem obdobju 2020).

Podrobnejši začasni mesečni podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2020 in oktober 2021 − začasni podatki
Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2020 in oktober 2021 − začasni podatki
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, oktober 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2021I–X 2021X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021I–X 2021X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj451.2633.451.936260,2113,41.186.0309.770.179219,2108,0
Domači289.7931.774.362216,896,5774.1795.412.034188,293,9
Tuji161.4701.677.574406,1139,0411.8514.358.145317,3132,5
  iz Avstrije25.477155.752392,6109,464.252397.195368,6106,8
  iz Nemčije21.767405.202351,6140,553.6231.043.288264,1128,9
  iz Italije27.342136.962334,886,652.644305.076317,084,5
  iz Hrvaške8.70344.745386,655,120.502119.546273,754,7
  iz Srbije5.37433.899149,780,719.594114.779152,686,6
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah turističnih občin in po nastanitvenih obratih, oktober 2021 – začasni podatki
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2021I–X 2021X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021I–X 2021X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj451.2633.451.936260,2113,41.186.0309.770.179219,2108,0
Vrste turističnih občin
  zdraviliške občine109.905588.634235,594,1338.8782.081.701194,094,9
  gorske občine103.0281.147.956309,2113,8239.4433.008.778284,9106,5
  obmorske občine94.005697.251220,5114,2269.8882.432.892190,8110,7
  Ljubljana53.558345.574391,2137,9118.134709.520306,0136,6
  mestne občine31.521208.885245,0115,382.598468.029204,8108,9
  druge občine59.246463.636244,5125,9137.0891.069.259221,2120,8
Nastanitveni obrati
  hoteli245.1771.344.300258,6108,4620.8883.713.633215,7106,0
  zasebne sobe, apartmaji, hiše88.166767.205274,4114,3237.4182.373.762236,8106,8
  kampi  29.481582.058265,8129,277.8801.722.924234,7121,5
  apartmajska naselja  11.91270.725205,473,736.589256.342176,671,5
  turistične kmetije z nastanitvijo13.855107.057218,8117,233.434270.408203,2108,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki iz nastanitvene statistike za oktober 2021 bodo v podatkovni bazi SiStat objavljeni 24. decembra 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.