Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, oktober 2021

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih oktobra 2021 na mesečni ravni višje za 0,6 % ter na letni za 9,2 %

V oktobru 2021 smo spet beležili rast cen industrijskih proizvodov; cene so bile za 0,6 % višje kot pred enim mesecem in za 9,2 % višje kot pred enim letom.

  • 19. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na mesečni ravni ponovno navzgor

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v oktobru 2021 v povprečju za 0,6 % višje kot v prejšnjem mesecu. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile višje povprečno za 0,7 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 0,4 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile povprečno za 0,9 % višje kot v prejšnjem mesecu, medtem ko so bile cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja povprečno za 0,7 % nižje. 

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so bile v oktobru 2021 višje kot v septembru 2021 cene surovin (za 1,1 %), cene proizvodov za investicije (za 0,6 %) in cene proizvodov za široko porabo (za 0,1 %). Cene energentov so bile nižje (za 2,0 %).

Najizraziteje so se zvišale cene proizvodov v proizvodnji tekstilij (za 3,1 %) in v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 2,5 %), najizraziteje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 14,9 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih tudi oktobra 2021 izrazito višje kot pred enim letom

Cene industrijskih proizvodov so se oktobra 2021 v primerjavi z oktobrom 2020 zvišale povprečno za 9,2 %, pri čemer so se cene proizvodov za prodajo na domačem trgu zvišale za 9,5 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa za 8,8 %.

Cene proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile na letni ravni višje povprečno za 9,5 %, cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja pa povprečno za 7,5 %.

V enem letu so se izraziteje zvišale cene v proizvodnji kovin (za 39,5 %) in v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 36,4 %), v nobeni dejavnosti pa se niso znižale.


Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2021 
IX 2021
 X 2021 
XII 2020
X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih - skupaj100,6109,0109,2104,6112,75
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine101,1114,2114,2106,7117,07
Energenti98,0106,3106,2104,1119,70
Proizvodi za investicije100,6108,3108,8105,2110,15
Proizvodi za široko porabo100,1101,7101,9100,7106,10
Dejavnosti po SKD 2008 (področja)
B Rudarstvo100,9105,9105,5104,1110,42
C Predelovalne dejavnosti100,5109,4109,6104,7112,47
D Oskrba z električno energijo101,6100,3100,1100,5116,44
E Oskrba z vodo100,0102,7102,7104,4116,72
Vir: SURS
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija
X 2021 
IX 2021
 X 2021 
XII 2020
X 2021
X 2020
I–X 2021
I–X 2020
X 2021
  Ø 2015  
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na domačem trgu100,7109,3109,5105,2114,83
Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za prodajo na tujem trgu100,4108,7108,8104,0110,67
  evrsko območje100,9109,5109,5104,6110,91
  zunaj evrsko območje99,3107,1107,5102,6110,07
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.