Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2021

V oktobru 2021 izdanih manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru 2021, a več kot oktobru 2020

V oktobru 2021 je bilo izdanih za 32 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru 2021, hkrati pa za 4 % več kot v oktobru 2020.

  • 19. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V oktobru 2021 manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru 2021, vendar več kot v oktobru 2020

V oktobru 2021 je bilo izdanih za 32 % manj gradbenih dovoljenj za stavbe kot v septembru 2021, ko so poročevalske enote zaradi prehoda na drug informacijski sistem poročale o večjem številu gradbenih dovoljenj kot običajno. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih za 33 % manj,  za nestanovanjske stavbe pa za 30 % manj. V primerjavi z oktobrom 2020 pa jih je bilo v oktobru 2021 izdanih za 4 % več; več pa jih je bilo izdanih samo za stanovanjske stavbe, in sicer za 18 %, za nestanovanjske stavbe jih je bilo za 6 % manj. 

Načrtovanih manj stanovanj kot v septembru, pa več kot v oktobru 2020

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v oktobru 2021, je bila predvidena gradnja 413 stanovanj, kar je za 36 % manj stanovanj, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2021, in za 7 % več, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2020. V enostanovanjskih stavbah je bilo v oktobru 2021 načrtovanih za 36 % manj stanovanj kot v septembru 2021, pa hkrati za 20 % več kot v oktobru 2020. V večstanovanjskih stavbah pa je bilo v oktobru 2021 načrtovanih za 29 % manj stanovanj kot v  septembru 2021 in za 10 % manj kot v oktobru 2020. 

Največ stanovanj se bo gradilo v jugovzhodni Sloveniji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2021, je največ stanovanj načrtovanih v jugovzhodni Sloveniji: 96 ali 23 % vseh. Sledita podravska (75 stanovanj ali 18 % vseh) in osrednjeslovenska statistična regija (61 stanovanj ali 15 % vseh). V drugih regijah je z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2021, načrtovanih manj stanovanj, med temi najmanj, eno, v primorsko-notranjski statistični regiji. V zasavski statistični regiji pa v oktobru 2021 ni bila predvidena gradnja nobenega novega stanovanja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


Površina stavb, Slovenija, januar 2016–oktober 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–oktober 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2021
1) Preostale statistične regije: gorenjska, goriška, obalno-kraška, pomurska, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj628181.57441357.941
  stanovanjske stavbe28593.07441357.941
  nestanovanjske stavbe34388.50000
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.