Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, september 2021

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2021 zvišalo

Število delovno aktivnih oseb je bilo v septembru 2021 za približno 4.400 višje kot v avgustu 2021. Na koncu tretjega četrtletja 2021 pa je bilo za 2,2 % višje kot v istem obdobju prejšnjega leta.

  • 16. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Število delovno aktivnih oseb za pol odstotka višje kot v prejšnjem mesecu

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2021 glede na avgust 2021 zvišalo za 0,5 %, na nekaj več kot 906.400 (kar je že tretji mesec zapored največ, odkar spremljamo registrske podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v Sloveniji). Na letni ravni oz. glede na september 2020 pa se je zvišalo za 2,2 %. Na mesečni in letni ravni sta se zvišali število zaposlenih in število samozaposlenih. Glede na avgust 2021 se je število prvih zvišalo za 0,5 % (na približno 810.000), drugih za 0,3 % (na približno 96.500), glede na september 2020 pa število prvih za 2,1 % (najbolj v predelovalnih dejavnostih) in število drugih za 2,3 % (najbolj v gradbeništvu).

Število delovno aktivnih žensk se je glede na avgust 2021 zvišalo izraziteje, in sicer za približno 2.600 (21,1 % od teh je bilo tujih državljank), na nekaj več kot 408.100. Število delovno aktivnih moških se je tokrat zvišalo za približno 1.800 (38,4 % od teh je bilo tujih državljanov), na nekaj več kot 498.300. Število delovno aktivnih žensk se je v septembru 2021 na mesečni ravni najbolj povečalo v dejavnosti izobraževanja (58,0 % skupnega povečanja), število delovno aktivnih moških pa v dejavnosti gradbeništvo (24,7 % skupnega povečanja). Število delovno aktivnih moških in žensk se je najizraziteje povečalo v osrednjeslovenski statistični regiji (glede na delovno mesto). Tudi na letni ravni se je v septembru 2021 zvišalo število obojih, le da tokrat število delovno aktivnih moških izraziteje (za 2,4 %) kot število delovno aktivnih žensk (za 1,9 %).

Število delovno aktivnih oseb višje v treh četrtinah dejavnosti

Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 2021 na mesečni ravni zmanjšalo v petih, povečalo pa v petnajstih dejavnostih. Najbolj se je povečalo, kot je za ta mesec tudi običajno, v dejavnosti izobraževanja (za 2,5 %, na nekaj več kot 76.200), najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 0,2 %, na približno 25.700).

Na letni ravni se je število delovno aktivnih oseb v septembru 2021 najbolj zvišalo v predelovalnih dejavnostih (za več kot 5.900), sledili sta dejavnosti gradbeništvo (za približno 3.900) ter zdravstvo in socialno varstvo (za približno 2.900). V petih dejavnostih je bilo število delovno aktivnih nižje kot v septembru 2020, in sicer v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, rudarstvu, kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih, finančnih in zavarovalniških dejavnostih ter v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (v tej zadnji se je znižalo najbolj, za več kot 700).

Število delovno aktivnih v tretjem četrtletju 2021 za 0,7 % višje kot v drugem in za 1,9 % višje kot v prvem četrtletju

Iz četrtletnih podatkov razberemo, da je bilo število delovno aktivnih v tretjem četrtletju 2021 za 0,7 % višje kot v drugem četrtletju (moških za 0,9 %, žensk za 0,4 %). Glede na prvo četrtletje 2021 pa je bilo še višje, in sicer za 1,9 % (število delovno aktivnih moških za 2,1 %, žensk za 1,7 %). Višje je bilo tudi glede na tretje četrtletje 2020 (število delovno aktivnih moških za 2,4 %, žensk pa za 1,9 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
IX 2021 IX 2021 
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
številoindeks
Delovno aktivno prebivalstvo906.434100,5102,2
Zaposlene osebe809.965100,5102,1
   pri pravnih osebah760.964100,5102,5
   pri fizičnih osebah49.001100,097,4
Samozaposlene osebe96.469100,3102,3
   samostojni podjetniki posamezniki69.348100,4104,2
   osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.379100,299,3
   kmetje20.74299,897,6
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.