Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, september 2021

Vrednost gradbenih del v septembru 2021 za 8,5 % višja kot v avgustu 2021 in za 0,7% višja kot v septembru 2020

Vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2021, in višja od vrednosti del, opravljenih v septembru 2020.

  • 15. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2021, in sicer za 8,5 %. To je bil drugi zaporedni mesec, v katerem je bila vrednost opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu (v avgustu 2021 je bila za 0,9 % višja kot v juliju). Vendar sta bili višji le vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost specializiranih gradbenih del, prva za 19,1 %, druga za 9,1 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat za 1,1 % nižja, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na stanovanjskih stavbah za 22,3 % višja, na nestanovanjskih stavbah pa za 13,6 % nižja. 

Vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del rahlo višja kot v septembru 2020 

Vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del je bila nekoliko višja tudi od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2020, in sicer za 0,7 %. Tudi na letni ravni sta bili višji le vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del, prva za 16,0 %, druga za 9,7 %. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila tokrat za 27,1 % nižja. V primerjavi s septembrom 2019 pa je bila vrednost v septembru 2021 opravljenih gradbenih del višja za 7,9 %. 

Vrednost v prvih devetih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih devetih mesecih leta 2021, je bila za 3,7 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva za 19,8 %, druga za 1,0 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 8,0 % višja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IX 2021
VIII 2021 
IX 2021
IX 2020
I–IX 2021
I–IX 2020
IX 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo108,5100,796,3130,7
  gradnja stavb98,9 M72,9 M80,2 M90,2 M
  gradnja inženirskih objektov119,1116,0108,0124,6
  specializirana gradbena dela109,1 M109,7 M99,0 M202,5 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.