Prosta in zasedena delovna mesta, Slovenija, 3. četrtletje 2021

V 3. četrtletju 2021 sta tako število kot tudi stopnja prostih delovnih mest dosegla najvišjo raven

V 3. četrtletju 2021 je bilo zabeleženih več kot 22.400 prostih delovnih mest, kar je največ do sedaj. Dosežena je bila tudi najvišja stopnja prostih delovnih mest, bila je 2,8-odstotna. Število zasedenih delovnih mest se je prav tako povečalo, vendar še ni preseglo najvišje ravni. 

  • 11. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za skoraj desetino več prostih delovnih mest kot v 2. četrtletju 2021

V Sloveniji je bilo v 3. četrtletju 2021 razpisanih več kot 22.400 prostih delovnih mest, kar je za skoraj desetino (ali približno 2.000) več, kot jih je bilo v prejšnjem četrtletju. Število prostih delovnih mest je tako doseglo najvišjo raven od leta 2008, odkar se izvaja to raziskovanje.

Povečano povpraševanje po novi delovni sili pa je bilo zabeleženo v skoraj vseh področjih dejavnostih (razen v štirih od skupaj 18 področij dejavnosti). V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je bilo tokrat za dvakrat večje povpraševanje po novi delovni sili v izobraževanju (zabeleženih je bilo 870 prostih delovnih mest), kar pomeni, da izobraževalne ustanove pred začetkom novega šolskega leta intenzivneje iščejo novo delovno silo.

Po drugi strani pa so bili delodajalci v predelovalnih dejavnostih v tem četrtletju nekoliko bolj zadržani pri iskanju nove delovne sile. V Sloveniji je bilo v tej dejavnosti zabeleženih 5.260 prostih delovnih mest, kar je bilo skoraj 400 manj kot v prejšnjem četrtletju.

Letna primerjava podatkov, torej 3. četrtletja 2021 z enakim četrtletjem v 2020 (to je bilo tudi obdobje, med prvima dvema obdobjema, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusa), pa na ravni Slovenije izkazuje za 65 % večje povpraševanje po novi delovni sili, kar pomeni približno 8.900 več prostih delovnih mest. Medletna rast je bila najopaznejša v predelovalnih dejavnostih, kjer je bilo približno 2.300 več prostih delovnih mest. Letna primerjava prav tako pokaže, da je bilo tokrat večje povpraševanje kot pred enim letom v prav vseh področjih dejavnosti.

Delodajalci z 10 ali več zaposlenimi osebami so v navedenem četrtletju razpisali okoli 14.300 prostih delovnih mest ali 63,8 % vseh prostih delovnih mest v Sloveniji. Na drugi strani pa je bilo pri teh delodajalcih 81,5 % vseh zasedenih delovnih mest.

Število zasedenih delovnih višje kot v prejšnjem četrtletju, a še vedno nižje kot pred začetkom COVID-19 krize

Podatki, iz katerih so odstranjeni vplivi sezone in koledarja, kažejo, da je bilo v Sloveniji v 3. četrtletju 2021 zasedenih približno 784.300 delovnih mest, kar je za 6.700 več, kot v prejšnjem četrtletju. Kljub že petemu zaporednemu povečanju števila zasedenih delovnih mest, tudi tokrat še ni bila dosežena najvišja raven, ki je bila v 1. četrtletju 2020, torej tik pred začetkom epidemije koronavirusa. Takrat je bilo zabeleženih skoraj 792.200 zasedenih delovnih mest, kar je skoraj 8.000 več kot v tem četrtletju.

Primerjava podatkov na letni ravni, torej s podatki 3. četrtletja 2020, pokaže, da se je število zasedenih delovnih mest na ravni Slovenije povečalo za približno 17.900 (ali za 2,3 %). Najbolj se je povečalo število zasedenih delovnih mest v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 3,3 % kar je približno 6.300 zasedenih delovnih mest več kot jih je bilo pred enim letom.

Stopnja prostih delovnih mest je v tem četrtletju dosegla najvišjo raven

Stopnja prostih delovnih mest je bila v 3. četrtletju 2021 2,8-odstotna, kar je za dve desetinki odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju; v primerjavi z enakim obdobjem lani pa se je ta povečala za 1,1 desetinko odstotne točke. Najvišja je bila tokrat v drugih raznovrstnih dejavnostih (7,5-odstotna) ter v gradbeništvu (6,2-odstotna).

Na tokratno zvišanje stopnje prostih delovnih mest je vplivalo tako povečanje števila prostih kot tudi zasedenih delovnih mest,  tako je dosegla najvišjo raven od leta 2008. Do sedaj je bila najvišja stopnja prostih delovnih mest na ravni Slovenije (t.j. 2,6-odstotna) v prvem četrtletju 2019 in v drugem četrtletju 2021.  

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
Stopnja prostih delovnih mest, Slovenija
1) Prelom v časovni vrsti podatkov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.