Kazalniki za odpadke, Slovenija, 2020

V 2020 nastalo v Sloveniji 76 kg manj odpadkov (brez mineralnih) na prebivalca kot v 2019

Od leta 2010 naprej je v Sloveniji nastalo najmanj odpadkov (brez mineralnih) na prebivalca ravno v 2020. V tem letu je bilo obdelanih 113 kg manj odpadkov na prebivalca kot v 2019, stopnja recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih) pa je bila za 1,6 odstotne točke nižja kot v 2019.

  • 16. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 2020 v Sloveniji nastalo za 5 % manj odpadkov (brez mineralnih) na prebivalca kot v 2019

V 2020 je v Sloveniji nastalo 1.430 kg vseh vrst odpadkov (brez mineralnih) na prebivalca ali najmanj od 2010 naprej. V 2020 je bilo obdelanih 1.210 kg odpadkov na prebivalca ali 8,5 % manj kot v 2019. Najmanj odpadkov je bilo v obdobju od 2010 do 2020 obdelanih v 2014, in sicer 1.178 kg na prebivalca.

Stopnja recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih) v 2020 nižja kot v 2019

Stopnja recikliranja vseh vrst odpadkov (brez mineralnih) je bila v letu 2020 skoraj 83-odstotna ali za 1,6 odstotne točke nižja kot v letu prej, hkrati pa za 20 odstotnih točk višja kot v letu 2010.

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov v 2020 enaka kot v 2019

Stopnja recikliranja komunalnih odpadkov je bila v 2020 59,2-odstotna, kar je enako kot v letu prej. V primerjavi z letom  2010 je bila višja za skoraj 37 odstotnih točk; takrat je bila stopnja recikliranja komunalnih odpadkov 22,4-odstotna.

Stopnja odlaganja odpadkov (brez mineralnih) v 2020 skoraj enaka kot v 2019

Stopnja odlaganja odpadkov (brez mineralnih) je bila v letu 2020 5,2-odstotna, kar je skoraj enako kot v letu prej (5,1 %) in 19,4 odstotne točke nižja kot v letu 2010, ko je bila 24,6-odstotna.

Tabela z najnovejšimi podatki je na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.