Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, september 2021

Cene inputov v kmetijstvu tudi v septembru 2021 in v 3. četrtletju 2021 višje kot v predhodnem obdobju

Cene inputov v kmetijstvu so bile v septembru 2021 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2021, v 3. četrtletju 2021 pa povprečno za 3,2 % višje kot 2. četrtletju 2021. 

  • 12. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2021 v povprečju višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v septembru 2021 povprečno za 1,0 % višje kot v avgustu 2021 in za 11,3 % višje kot pred letom dni.

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v septembru 2021 povprečno za 1,2 %, višje kot v avgustu 2021 in za 14,1 % višje kot v septembru 2020.

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so bile v septembru 2021 povprečno za 0,8 % višje kot v avgustu 2021 in za 5,8 % višje kot v septembru 2020.

Dušikova gnojila v septembru 2021 občutno dražja kot v avgustu 2021

Cene gnojil so se v septembru 2021 glede na avgust 2021 zvišale povprečno za 10,5 %. Najizraziteje so se zvišale cene dušikovih gnojil (povprečno za 20,8 %), sledile so cene PK-gnojil (te so bile višje povprečno za 10,9 %) in cene NPK-gnojil (povprečno za 2,5 %).

Druge mesečne podražitve

V septembru 2021 so se na mesečni ravni zvišale še cene v skupinah energija in maziva (povprečno za 0,4 %), vzdrževanje zgradb (povprečno za 0,3 %) ter drugi proizvodi in storitve (povprečno za 0,2 %).

Cene opreme višje, cene zgradb nižje kot v avgustu 2021

Cene opreme so bile v septembru 2021 povprečno za 1,2 % višje kot v avgustu 2021, cene zgradb pa povprečno za 0,4 % nižje.

Cene mehanizacije in druge opreme v skupini oprema so se zvišale v povprečju za 2,4 %, cene transportne opreme pa so ostale na ravni prejšnjega meseca.

Med mehanizacijo in drugo opremo so se glede na avgust 2021 zvišale cene mehanizacije za spravilo pridelkov (povprečno za 5,1 %) in cene mehanizacije za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin (povprečno za 1,2 %). 

Cene inputov v kmetijstvu v 3. četrtletju 2021 v povprečju višje

Cene inputov v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2021 povprečno za 3,2 % višje kot v 2. četrtletju 2021 in za 10,1 % višje kot v 3. četrtletju 2020.  

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu opazno višje

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2021 povprečno za 3,9 % višje kot v 2. četrtletju 2021 in za 12,4 % višje kot v 3. četrtletju 2020.

Tako kot v 2. četrtletju 2021 so se tudi v 3. četrtletju 2021 na četrtletni ravni najbolj zvišale cene gnojil (povprečno za 8,7 %), sledile so cene energije in maziv (povprečno za 6,1 %) ter cene krmil (povprečno za 5,0 %).

Višje tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu

Tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 3. četrtletju 2021 zvišale, in sicer v primerjavi z 2. četrtletjem 2021 povprečno za 1,8 % in v primerjavi s 3. četrtletjem 2020 povprečno za 5,4 %.

Cene opreme so bile v 3. četrtletju 2021 povprečno za 1,1 % višje kot v četrtletju prej, cene zgradb pa za 3,9 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
IX 2021
Ø 2015 
IX 2021
VIII 2021
IX 2021
IX 2020 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)113,72101,2114,1
Semena in sadike99,17100,098,5
Energija; maziva111,08100,4126,2
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal109,84110,5135,7
Sredstva za varstvo rastlin112,88100,0100,5
Veterinarske storitve112,15100,0101,3
Krmila122,07100,0117,7
Vzdrževanje opreme106,3099,4101,4
Vzdrževanje zgradb120,09100,3105,4
Drugi proizvodi in storitve117,43100,2102,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)119,78100,8105,8
Oprema117,76101,2104,1
Zgradbe125,4399,6110,7
Skupaj (input 1 + input 2)115,59101,0111,3
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
VII-IX 2021
    Ø 2015    
VII-IX 2021
IV-VI 2021
VII-IX 2021
VII-IX 2020
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)111,96103,9112,4
Semena in sadike99,20100,098,5
Energija; maziva110,71106,1125,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal102,47108,7125,8
Sredstva za varstvo rastlin112,88100,0100,5
Veterinarske storitve112,15100,0101,3
Krmila119,44105,0115,2
Vzdrževanje opreme106,83100,7102,6
Vzdrževanje zgradb119,12102,2107,6
Drugi proizvodi in storitve116,75101,3102,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)118,99101,8105,4
Oprema116,81101,1103,4
Zgradbe125,11103,9111,1
Skupaj (input 1 + input 2)114,13103,2110,1
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni bazni indeksi cen veterinarskih storitev za obdobje januar 2021–avgust 2021 so bili v 2021 revidirani, ker je bil v tem letu za spremljanje cen omenjenih storitev vpeljan nov podatkovni vir.

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.