Odkup lesa, Slovenija, september 2021

Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v septembru 2021 za okoli 45 % višja kot v predhodnem mesecu

V septembru 2021 je bilo odkupljenega za 7,1 milijona EUR okroglega lesa iz zasebnih gozdov ali vrednostno za približno 45 % več kot v predhodnem mesecu in za skoraj 118 % več kot v septembru 2020.  

  • 12. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Skupna vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v septembru 2021 višja kot v prejšnjem mesecu 

Skupna vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v septembru 2021, je bila 7,1 milijona EUR, kar je bilo za okoli 45 % več kot v avgustu 2021. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila višja za skoraj 47 %, vrednost lesa za celulozo in plošče za 20 %, vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za skoraj 33 % in vrednost lesa za kurjavo za približno 106 %. 
 
Vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v septembru 2021 višja kot pred enim letom  

Skupna vrednost v septembru 2021 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila za skoraj 118 % višja od vrednosti odkupa lesa v septembru 2020. Od posameznih kategorij pa je bila višja samo vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir, in sicer za skoraj 180 %; vrednosti drugih kategorij odkupljenega okroglega lesa so bile nižje: vrednost odkupljenega lesa za celulozo za več kot 14 %, vrednost lesa za kurjavo za približno 10 % in vrednost drugega okroglega industrijskega lesa za približno 20 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
IX 2021IX 2021
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
EURindeks
Skupaj7.117.479145,4217,6
  hlodi za žago in furnir6.207.288146,8279,5
  les za celulozo in plošče619.728120,085,9
  drug okrogel industrijski les35.701132,979,6
  les za kurjavo254.762206,189,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.