Eksperimentalna statistika: Delo in izobraževanje v času covida-19, Slovenija, september 2021

Delež odsotnih z dela v septembru 2021 enak kot pred začetkom poletnih počitnic

Konec avgusta in v začetku septembra 2021, torej ob koncu poletnih počitnic, se je delež odsotnih z dela zmanjšal na 10 %. V tem obdobju so več kot tri četrtine zaposlenih (79 %) delale na lokaciji delodajalca vse dni v tednu in tako je ostalo do sredine septembra.

  • 22. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • Eksperimentalna statistika
Višji delež zaposlenih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca, posledica nižjega deleža odsotnih z dela

V obdobju od sredine junija do začetka avgusta 2021 se je delež odsotnih z dela povečeval. Najbolj se je povečal od začetka julija do sredine julija (za 7 odstotnih točk) in od sredine julija do začetka avgusta (prav tako za 7 odstotnih točk). Takrat je bila odsotna z dela četrtina zaposlenih. Proti koncu poletnih počitnic se je delež teh zaposlenih začel zmanjševati – in do sredine avgusta se je zmanjšal za 6 odstotnih točk, nato pa do začetka septembra še za dodatnih 10 odstotnih točk. Konec avgusta in v začetku septembra je bilo odsotnih 10 % zaposlenih in tako je ostalo do sredine septembra.

Medtem ko se je delež odsotnih z dela povečeval, se je delež zaposlenih, ki so vse dni v tednu delali na lokaciji delodajalca, hkrati nižal in obratno – z nižanjem deleža odsotnih se je višal delež zaposlenih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca. Vendar pa je treba upoštevati, da je na nižanje deleža zaposlenih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca, vplival prav višji delež odsotnih. Če v izračunu upoštevamo le zaposlene, ki niso bili odsotni z dela, se je delež tistih, ki so delali vse dni v tednu na lokaciji delodajalca, od začetka julija do sredine julija zvišal za manj kot odstotno točko (na 87 %), do sredine avgusta pa še za dve odstotni točki (na 89 %). Med zaposlenimi, ki niso bili odsotni z dela, jih je sredi septembra delalo vse dni v tednu na lokaciji delodajalca 87 %, vse dni od doma pa 3 %. Delež tistih, ki so delali delno na lokaciji delovnega mesta in delno od doma pa je v sredini septembra znašal 9 %.Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu, višji

Delež zaposlenih, ki niso bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj en dan v tednu, se je od konca junija do sredine avgusta rahlo zmanjšal, in sicer s 13 % na 11 %. Konec avgusta in v začetku septembra se je delež takih zaposlenih ponovno zvišal na 13 % in tako je ostalo do sredine septembra.


METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatke objavljamo kot eksperimentalne, ker je raziskovanje novo, spletno in se merski instrument ter metodologija za zbiranje podatkov in izračun kazalnikov še razvijata. Več informacij je na voljo v metodoloških pojasnilih.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.