Prezadolženost, potrošnja in premoženje, Slovenija, 2020

Podatki o kreditih, porabi in prihrankih gospodinjstev v letu 2020 sedaj na voljo tudi v SiStat

Malo manj kot polovica gospodinjstev je v 2020 v običajnem mesecu ravno shajala s svojimi dohodki. Podrobni podatki so zdaj na voljo v podatkovni bazi SiStat.

  • 21. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Podatke o kreditih, porabi in prihrankih, ki so bili objavljeni 23. septembra 2021, objavljamo zdaj – v širšem obsegu in podrobneje razčlenjene – v podatkovni bazi SiStat.


Podatki so razvrščeni v naslednji skupini:

Življenjski pogoji:
Finančne zmožnosti gospodinjstev:
   Zmožnosti gospodinjstev: podatki o prihrankih in finančnem stanju gospodinjstva
   Finančna bremena: podatki o kreditih ali nakupih na obroke
Zamujanje s plačili: podatki o zamujanju s plačili nestanovanjskih stroškov

Poraba gospodinjstev: podatki o izdatkih za izbrane življenjske potrebščine, in sicer povprečni mesečni znesek v EUR, porabljen za posamezne izdatke v običajnem mesecu.

Podatki so razčlenjeni po dohodkovnem kvintilnem razredu, tipu gospodinjstva, stanovanjskem razmerju gospodinjstva in po statusu tveganja revščine. Podatki o izdatkih za izbrane življenjske potrebščine so razčlenjeni še glede na velikost gospodinjstva.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Priložnostni modul Prezadolženost, potrošnja in premoženje je del mednarodno primerljivega raziskovanja Življenjski pogoji (SILC). Podatki zanj so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom v letu 2020. Zaradi epidemije covida-19 so se zbirali v dveh obdobjih (od 15. januarja do 15. marca in od 15. maja do 15. septembra).

Podatke o omenjeni vsebini smo v letu 2020 zbirali prvič, naslednjič se bodo zbirali leta 2026.

O vsem tem so na voljo tudi obširnejša  metodološka pojasnila.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.