Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, september 2021

V septembru 2021 izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu 2021

V septembru 2021 je bilo izdanih za 46 % več gradbenih dovoljenj za stavbe in v njih načrtovanih za 69 % več stanovanj kot v prejšnjem mesecu.

  • 20. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izdanih več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v avgustu

V septembru 2021 je bilo izdanih za 46 % več gradbenih dovoljenj za stavbe kot v prejšnjem mesecu, pri čemer jih je bilo za stanovanjske stavbe izdanih za 78 % več, za nestanovanjske stavbe pa za 27 % več. Celotna površina načrtovanih stavb bo merila malo več kot 255.000 m2, kar je za 51 % več od površine stavb, predvidenih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2021. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb bo večja za 54 %, površina nestanovanjskih stavb pa za 48 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v avgustu

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, izdanimi v septembru 2021, je predvidena gradnja 642 stanovanj, kar je 69 % več, kot jih je bilo načrtovanih z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v avgustu 2021. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 400 stanovanj, kar je skoraj še enkrat več kot v prejšnjem mesecu, v večstanovanjskih stavbah pa 217 stanovanj, kar je 63 % več kot v prejšnjem mesecu. V stanovanjskih stavbah za posebne družbene skupine je bilo v septembru 2021 načrtovanih 24 stanovanj, v nestanovanjskih stavbah pa eno stanovanje.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v septembru 2021, je največ stanovanj načrtovanih v podravski statistični regiji, 222 ali 35 % vseh; 194 stanovanj ali 30 % vseh je načrtovanih v osrednjeslovenski statistični regiji, 66 ali 10 % vseh v savinjski statistični regiji, v drugih regijah pa manj (med temi najmanj v posavski in zasavski statistični regiji, 2 stanovanji v vsaki).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Površina stavb, Slovenija, januar 2016–september 20211)
Površina stavb, Slovenija, januar 2016–september 2021<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS, MOP
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2021
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, september 2021
1) Preostale statistične regije: gorenjska, jugovzhodna Slovenija, koroška, obalno-kraška, posavska, primorsko-notranjska in zasavska.
Vir: SURS, MOP
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, september 2021
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj918255.39764290.374
  stanovanjske stavbe428143.62964190.258
  nestanovanjske stavbe490111.7681116
Vir: SURS, MOP
METODOLOŠKO OPOZORILO
Ker so poročevalske enote prešle na drug informacijski sistem, je bila v tem mesecu drugačna dinamika zaključevanja obrazcev za gradbena dovoljenja, kar je povzročilo, da so razlike med vrednostmi podatkov v tem mesecu nekoliko izrazitejše.

Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 20. aprila 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.