Dan spomina na mrtve

V 2020 je umrlo skoraj 17 % več prebivalcev Slovenije kot v 2019

V 2020 je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev ali 3.428 (16,7 %) več kot v 2019. Povprečna starost umrlih v letu 2020 je bila za eno leto višja kot v 2019. Visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru 2020 je povzročila, da je bil naravni prirast najnižji po letu 1945.

  • 27. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Naravni prirast v 2020 najnižji po letu 1945

V letu 2020 je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev, 11.733 moških in 12.283 žensk. Število umrlih je bilo v primerjavi z letom 2019 višje za 3.428 ali za 16,7 %.

Naravni prirast je bil v Sloveniji vsako leto od 2017 negativen. Epidemija covida-19 v 2020 in visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru sta povzročili, da se je negativni naravni prirast še povečal: v letu 2020 je znašal –5.249 prebivalcev ali –2,5 na 1.000 prebivalcev. To je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Povprečna starost umrlih je čedalje višja

Povprečna starost umrlih v Sloveniji je v letu 1954 bila 57,2 leta. V letu 2020 je bila za 22 let višja. Povprečna starost umrlih v letu 2020 je bila 79,2 leta in za 1,1 leta višja od povprečne starosti umrlih v letu 2019. V zadnjih 47 letih je bilo to najizrazitejše zvišanje povprečne starosti umrlih med dvema zaporednima letoma.

Moški umirajo povprečno mlajši kot ženske. V letu 2020 je bila povprečna starost v Sloveniji umrlih moških 75,3 leta, povprečna starost v Sloveniji umrlih žensk pa 82,9 leta. Za moške se je od leta 1954 v Sloveniji zvišala za 21 let, za ženske pa za 23 let.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se podaljšuje

Podobno kot se dviga povprečna starost umrlih, se podaljšuje tudi življenjska doba. V 2020 v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,8 leta ali 5,6 leta manj kot v istem letu rojena deklica; ta naj bi namreč dočakala 83,4 leta.

Vrednost kazalnika pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je za moške v zadnjih treh desetletjih zvišala za 8,4 leta, za ženske pa za 6,2 leta. V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019 za moške znižala za 0,7 leta, za ženske pa za 0,8 leta.

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Umrljivost višja zlasti v zadnjem četrtletju 2020

Pojav pandemije covida-19, ki je zaznamoval leto 2020, je pomembno vplival na umrljivost v letu 2020. V prvem valu epidemije, spomladi leta 2020, ta vpliv na umrljivost v Sloveniji še ni bil tako opazen, v drugi polovici leta, predvsem v zadnjem četrtletju, pa je postal bolj izrazit. Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v letu 2020 v Sloveniji znašala 18,8 %. To pomeni, da je v 2020 umrlo za 18,8 % ali 3.795 več prebivalcev kot povprečno v letih 2015–2019.   

V letu 2020 je na dan umrlo povprečno 66 prebivalcev ali povprečno 10 več kot v letih 2015–2019. Presežek v številu umrlih v 2020 se kaže tudi v tem, da je bil v letih od 2000 do 2019 le en dan, v katerem je umrlo 100 ali več prebivalcev, v letu 2020 je bilo takih dni 38. Vsi ti dnevi so bili v novembru ali decembru; 6. december je bil med temi dnevi dan z največjim številom umrlih v tem letu (130). Prvi teden meseca decembra 2020 (od 30. novembra do 6. decembra 2020) pa je bil v tem letu teden z največjim številom umrlih (801).

Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.