Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, avgust 2021

Vrednost gradbenih del v avgustu 2021 za 1,4 % višja kot v juliju 2021 in za 6,8 % nižja kot v avgustu 2020

Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v juliju 2021, in nižja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2020.

  • 15. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del višja kot v prejšnjem mesecu  

Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2021, in sicer za 1,4 %. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila tako po znižanju v juliju 2021 v primerjavi z junijem 2021 (za 4,0 %) tokrat ponovno višja kot v prejšnjem mesecu. Vrednost del na stavbah je bila glede na julij 2021 višja za 11,4 %, pri čemer je bila vrednost opravljenih gradbenih del na nestanovanjskih stavbah za 44,5 % višja, na stanovanjskih stavbah pa za 16,1 % nižja. Nižji sta bili tudi vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih in vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del, prva za 4,6 %, druga pa za 3,9 %. 

Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del nižja kot v avgustu 2020  
 

Vrednost v avgustu 2021 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni nižja, in sicer za 6,8 %. Vendar niso bile nižje vrednosti vseh vrst del, ampak le vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah in vrednost opravljenih gradbenih del na gradbenih inženirskih objektih, prva za 20,1 %, druga za 5,2 %. Vrednost opravljenih specializiranih gradbenih del je bila tokrat višja, in sicer za 3,4 %. Tudi v primerjavi z avgustom 2019 je bila vrednost opravljenih gradbenih del nižja, in sicer za 5,7 %. 

Vrednost v prvih osmih mesecih leta 2021 opravljenih gradbenih del
nižja kot v istem obdobju leta 2020
 
Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2021, je bila za 4,2 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost del na stavbah in vrednost specializiranih gradbenih del sta bili nižji, prva za 18,9 %, druga za 1,5 %, vrednost del na gradbenih inženirskih objektih pa je bila za 6,7 % višja. 

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (Ø2015=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija (&Oslash2015=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VIII 2021
VII 2021 
VIII 2021
VIII 2020
I–VIII 2021
I–VIII 2020
VIII 2021
 Ø 2015 
Gradbeništvo101,493,295,8120,2
  gradnja stavb111,479,981,189,4
  gradnja inženirskih objektov95,494,8106,7103,3
  specializirana gradbena dela96,1 M103,4 M98,5 M195,2 M
M manj zanesljiva ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 
Podatki za zadnjih 6 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 6 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.