Indeksi cen in odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, avgust 2021

Cene rastlinskih pridelkov pri pridelovalcih v avgustu 2021 povprečno višje kot v avgustu 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v avgustu 2020. Vrednost kmetijskih pridelkov, odkupljenih v avgustu 2021, je bila  za 6,7 % višja od vrednosti odkupa v avgustu 2020 in za 20,7 % nižja od vrednosti odkupa v juliju 2021.

  • 14. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Cene krompirja pri pridelovalcih v povprečju precej višje kot v avgustu 2020

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v avgustu 2021 povprečno za 12,9 % višje kot v avgustu 2020. Cene rastlinskih pridelkov so bile višje povprečno za 24,4 %, cene živali in živalskih proizvodov pa povprečno za 7,4 %.
 
Cene krompirja pri pridelovalcih so bile precej višje kot pred enim letom, še posebno povprečna cena poznega krompirja. V povprečju višje so bile tudi cene sadja (za 16,4 %), zelenjadnic (za 18,2 %), žit (za 23,5 %) in vina (za 23,6 %).

Cene živali za zakol so bile višje povprečno za 5,9 %. To zvišanje so povzročile predvsem višje cene goveda, ki so se zvišale v povprečju za 12,2 %. Cene prašičev in perutnine so bile namreč v povprečju nižje kot pred enim letom.
Cene živalskih proizvodov so bile v povprečju za 8,6 % višje kot v avgustu 2020. Povprečna cena mleka se je zvišala za 5,8 % in je znašala 0,33 EUR za liter.

Vrednost odkupa v skupini živinoreja višja kot v avgustu 2020

Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov je bila v avgustu 2021 za 6,7 % višja kot v avgustu 2020 in za 20,7 % nižja kot v juliju 2021.
 
Skupna vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine poljedelstvo je bila za 17,7 % nižja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljenih žit je bila nižja kot pred enim letom (ker je bila odkupljena manjša količina žit). Vrednost odkupljenega krompirja je bila precej višja kot v avgustu 2020 (odkupljena je bila večja količina krompirja, precej višja pa je bila tudi povprečna cena pridelka). Višja je bila tudi vrednost odkupljenih zelenjadnic.
 
Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine sadjarstvo in vinogradništvo je bila za 5,0 % višja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljenega sadja je bila nižja za 42,3 % (ker je bila količina odkupljenega pridelka precej manjša). Vrednost odkupljenih alkoholnih pijač je bila višja za 34,8 %. 

Vrednost odkupljenih pridelkov iz skupine živinoreja je bila za 11,6 % višja kot v avgustu 2020. Vrednost odkupljene živine je bila višja za 22,6 %. Večja je bila količina odkupljene živine, v povprečju višje pa so bile tudi cene živali pri pridelovalcih. Višja kot pred enim letom je bila tudi vrednost odkupljenega mleka, perutnine in jajc.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Letne stopnje rasti cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
Vir: SURS
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vrednost odkupljenih kmetijskih pridelkov, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija
VIII 2021
Ø 2015
VIII 2021
VIII 2020
KMETIJSTVO SKUPAJ115,84112,9
Kmetijstvo skupaj, brez sadja in zelenjadnic110,25111,8
RASTLINSKI PRIDELKI139,32124,4
Rastlinski pridelki, brez sadja in zelenjadnic134,19136,3
Žita 106,94123,5
Industrijske rastlinezz
Zelenjadnice, sadike in cvetje121,42118,2
  zelenjadnice121,42118,2
  sadike in cvetje--
Krompir (vključno seme)198,78156,1
Sadjarstvo171,08116,4
Vino106,11123,6
ŽIVALI IN ŽIVALSKI PROIZVODI105,92107,4
Živali za zakol100,08105,9
Živalski proizvodi111,61108,6
z statistično zaupno
Vir: SURS
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija
VIII 2021VIII 2021
VII 2021 
VIII 2021
VIII 2020
1000 EUR1)indeks
Skupaj44.57979,3106,7
Poljedelstvo5.17329,182,3
  žita2.36219,157,5
  industrijske rastlinezzz
  krmne rastlinezzz
  krompir548110,8198,9
  zelenjadnice2)2.21074,2120,0
Sadjarstvo in vinogradništvo3.130104,7105,0
  sadje66582,657,7
  sadike3)---
  alkoholne pijače2.465113,1134,8
Živinoreja36.107102,3111,6
  živina11.222104,1122,6
  perutnina7.137103,1103,1
  jajca4)1.876114,3115,4
  mleko15.54499,4107,5
  drugi živalski proizvodi5)328107,4169,9
Drugi rastlinski pridelki6) 16991,1109,9
z statistično zaupno
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
2) Vključen tudi fižol v zrnju.
3) Sadike sadnega drevja ter sadike in cepljenke vinske trte.
4) Jedilna in valilna jajca.
5) Mlečni izdelki, kože ter med in izdelki iz medu.
6) Cvetje, gojene gobe in oljčno olje.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki  za vse mesece tekočega leta lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.