Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2021

Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2021 za 1,1 % višja kot v juliju 2021

Skupna vrednost industrijske proizvodnje, skupni prihodek od prodaje v industriji in skupna vrednost zalog so bili v avgustu 2021 višji kot v mesecu pred tem.

  • 11. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2021 na mesečni ravni višja

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v avgustu 2021 za 1,1 % višja kot v juliju 2021. V dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro ter v predelovalnih dejavnostih je bila višja (za 7,2 % oz. za 1,2 %), v rudarstvu pa nižja (za 10,1 %).

Vrednost industrijske proizvodnje na ravni namenskih skupin izdelkov je bila v avgustu 2021 na mesečni ravni višja v skupinah izdelkov za investicije in izdelkov za vmesno porabo (za 5,7 % oz. za 0,6 %), v skupini izdelkov za široko porabo pa je bila nižja (za 1,9 %).

V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v avgustu 2020 je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2021 višja za 8,4 %. Višja je bila v predelovalnih dejavnostih (za 9,8 %) in v dejavnosti oskrba z električno energijo (za 1,4 %); v rudarstvu je bila nižja. Skupna vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2021 je bila višja tudi v primerjavi s proizvodnjo v avgustu 2019, in sicer za 5,7 %.

Prihodek od prodaje v industriji ter vrednost zalog na mesečni ravni višja

Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v avgustu 2021 na mesečni ravni višji za 5,5 % (v predelovalnih dejavnostih je bil višji za 5,4 %, v rudarstvu za 22,4 %). Višji je bil tako na tujem kot na domačem trgu (za 6,0 % oz. za 3,0 %). 

Prihodek od prodaje v industriji je bil na mesečni ravni višji tudi v vseh treh namenskih skupinah izdelkov, in sicer v proizvodnji izdelkov za investicije za 12,0 %, v proizvodnji izdelkov za vmesno porabo za 3,7 % in v proizvodnji izdelkov za široko porabo za 0,3 %.

Glede na avgust 2020 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v avgustu 2021 višji za 16,9 %; v predelovalnih dejavnostih je bil višji za 17,1 %, v rudarstvu za 3,4 %.

V primerjavi z avgustom 2019 je bil skupni prihodek od prodaje v industriji v avgustu 2021 višji za 10,1 %. 

Skupna vrednost zalog v industrijski proizvodnji je bila v avgustu 2021 za 1,5 % višja kot v juliju 2021 in za 8,6 % višja kot v avgustu 2020. Višja je bila tudi v primerjavi z avgustom 2019, in sicer za 9,5 %. 

Tabele v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, (Ø 2015 = 100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VIII 21
VII 21 
VIII 21
VIII 20
I-VIII 21
I-VIII 20
VIII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,1108,4112,6130,0
B Rudarstvo89,967,293,176,9
C Predelovalne dejavnosti101,2109,8114,0135,5
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro107,2101,499,591,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,6110,0116,0119,7
  AE Energenti102,695,698,385,5
  AI Surovine101,4113,5119,7127,4
B Proizvodi za investicije105,7112,9116,0164,9
C Proizvodi za široko porabo98,1101,9104,8122,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,5118,3135,1162,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo95,498,599,3116,7
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi92,192,695,6129,5
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi106,3108,8117,9136,1
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,1117,2121,3142,4
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,3107,9111,6123,7
Vir: SURS
Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VIII 21
VII 21 
VIII 21
VIII 20
I-VIII 21
I-VIII 20
VIII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)105,5116,9116,7137,9
B Rudarstvo122,4103,4101,7112,0
C Predelovalne dejavnosti105,4117,1116,8138,3
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo103,7124,1123,0136,7
  AE Energentizzzz
  AI Surovine103,4124,2123,2137,2
B Proizvodi za investicije112,0119,2117,2157,5
C Proizvodi za široko porabo100,3104,1107,1122,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo104,2112,6135,5148,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,8101,7100,4115,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji, Slovenija
VIII 21
VII 21 
VIII 21
VIII 20
I-VIII 21
I-VIII 20
VIII 21
 Ø 2015 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,5108,6102,4144,0
B Rudarstvo41,431,456,653,7
C Predelovalne dejavnosti101,7109,3102,7144,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,5111,6101,7135,1
  AE Energentizzzz
  AI Surovine102,1113,0102,3136,1
B Proizvodi za investicije103,2111,7102,5158,9
C Proizvodi za široko porabo100,6103,8103,5147,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo103,6116,4103,6137,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,3102,0103,4149,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja. 

Podatki za leto 2021 so začasni. Končni podatki za leto 2021 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2022.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.