Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, avgust 2021

V avgustu 2021 znova višje cene inputov v kmetijstvu

Cene inputov v kmetijstvu so bile v avgustu 2021 v povprečju za 1,8 % višje kot v juliju 2021. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale v povprečju za 2,4 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa za 0,4 %.

  • 14. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Tudi v avgustu 2021 rast cen inputov v kmetijstvu 

Cene inputov v kmetijstvu so se tudi v avgustu 2021 v povprečju zvišale. V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene inputov v kmetijstvu v avgustu 2021 zvišale v povprečju za 1,8 %, medtem ko so bile v primerjavi z lanskim avgustom višje v povprečju za 10,4 %. 

Višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu 

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v avgustu 2021 zvišale: na mesečni ravni v povprečju za 2,4 %, na letni ravni pa v povprečju za 12,8 %. 

Avgusta višje cene krmil

V avgustu 2021 so se krmila podražila na mesečni ravni v povprečju za 6,9 %. Cene močnih krmil so se zvišale v povprečju za 7,9 %, medtem ko so se cene krme malenkostno znižale.

Med močnimi krmili so se najbolj podražila krmila za perutnino (v povprečju za 8,6 %), najmanj pa krmila za ostalo živino (drobnico), in sicer v povprečju za 3,0 %.

Druge podražitve v avgustu 2021 

V avgustu 2021 smo na mesečni ravni zabeležili rast cen še v naslednjih skupinah: vzdrževanje zgradb (v povprečju za 1,9 %), drugi proizvodi in storitve (v povprečju za 1,4 %), gnojila (v povprečju za 1,3 %) in energija in maziva (v povprečju za 0,3 %).

Tudi cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu višje na mesečni in letni ravni

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so  bile v avgustu 2021 v povprečju za 0,4 % višje kot v juliju 2021 in za 5,5 % višje kot v istem mesecu prejšnjega leta.

Višje le cene zgradb

Cene opreme so v avgustu 2021 ostale na ravni prejšnjega meseca, medtem so bile cene zgradb višje v povprečju za 1,6 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
VIII 2021
Ø 2015 
VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
VIII 2020 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)112,32102,4112,8
Semena in sadike99,21100,098,5
Energija; maziva110,69100,3124,9
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal99,44101,3122,4
Sredstva za varstvo rastlin112,88100,0100,5
Veterinarske storitve110,71100,0100,0
Krmila122,07106,9117,7
Vzdrževanje opreme106,9599,7103,2
Vzdrževanje zgradb119,73101,9110,0
Drugi proizvodi in storitve117,22101,4102,5
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)118,86100,4105,5
Oprema116,33100,0103,1
Zgradbe125,94101,6112,2
Skupaj (input 1 + input 2)114,34101,8110,4
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.