Vrednost opravljenih gradbenih del, Slovenija, 2020

V letu 2020 je bilo na stavbah opravljenih več gradbenih del kot na gradbenih inženirskih objektih

Gradbena dela, opravljena v Sloveniji v letu  2020, so bila vredna 3.535 milijonov EUR, od tega dela na stavbah 2.145 milijonov EUR, na gradbenih inženirskih objektih pa 1.389 milijonov EUR.

  • 8. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Več gradbenih del opravljenih na stavbah kot na gradbenih inženirskih objektih

Gradbena podjetja so v Sloveniji v letu 2020 opravila na vseh objektih skupaj za 3.535 milijonov EUR gradbenih del. Vrednostno je bilo več gradbenih del opravljenih na stavbah (za 2.145 milijonov EUR) kot na gradbenih inženirskih objektih (za 1.389 milijonov EUR). Vrednostno največ gradbenih del je bilo opravljenih na nestanovanjskih (1.097 milijonov EUR) in stanovanjskih stavbah (1.049 milijonov EUR). Sledili so objekti prometne infrastrukture (za 833 milijonov EUR) in cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi (za 421 milijonov EUR). Vrednostno najmanj gradbenih del pa je bilo opravljenih na drugih gradbenih inženirskih objektih (za 89 milijonov EUR) in industrijskih gradbenih kompleksih (za 47 milijonov EUR).

Največ gradbenih del opravljenih na novogradnjah

Vrednostno največ gradbenih del so gradbena podjetja v letu 2020 opravila na novograjenih objektih, in sicer za 1.435 milijonov EUR. Za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov je bilo namenjenih 1.408 milijonov EUR, za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti pa 692 milijonov EUR. Pri stavbah je bilo več sredstev namenjenih za novogradnjo stavb (956 milijonov EUR) kot za njihovo vzdrževanje (888 milijonov EUR). Pri gradbenih inženirskih objektih pa je bilo več sredstev namenjenih za vzdrževanje (520 milijonov EUR) teh objektov kot za njihovo novogradnjo (479 milijonov EUR).

Pravne osebe investirale več kot fizične osebe

Pravne osebe so v letu 2020 v gradnjo objektov investirale 2.907 milijonov EUR, fizične osebe pa 628 milijonov EUR. Pravne osebe so največ sredstev investirale v gradnjo nestanovanjskih stavb (1.044 milijonov EUR) in v gradnjo objektov prometne infrastrukture (810 milijonov EUR), fizične osebe pa v gradnjo stanovanjskih stavb (530 milijonov EUR).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

METODOLOŠKO OPOZORILO
V letu 2020 se je spremenil postopek izbire opazovanih enot. Zajem s pragom smo dopolnili s slučajnim vzorcem enot, ki v preteklih letih niso dosegale določenega praga in zato takrat niso bile vključene v opazovanje. Zaradi spremenjenega postopka izbire vzorčnih enot in posledično spremenjene ciljne populacije opazovanja je prišlo do preloma časovne vrste. Podatki, se nanašajo na leta od 2020 naprej, tako niso več primerljivi s podatki, ki se nanašajo na leta pred 2020.

Seštevki se zaradi zaokroževanja ponekod ne ujemajo.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.