Odkup lesa, Slovenija, avgust 2021

Skupna vrednost odkupa okroglega lesa v avgustu 2021 za 18 % višja kot v predhodnem mesecu

V avgustu 2021 je bilo iz zasebnih gozdov odkupljenega za 4,9 milijona EUR okroglega lesa, kar je bilo skoraj 18 % več kot v predhodnem mesecu in še enkrat več od vrednosti odkupa v avgustu 2020.

  • 14. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Skupna vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2021 višja kot v prejšnjem mesecu 

Skupna vrednost okroglega lesa iz zasebnih gozdov, odkupljenega v avgustu 2021, je bila 4,9 milijona EUR, kar je bilo skoraj 18 % več kot v juliju 2021. Vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir je bila za približno 26 % višja, vrednost lesa za celulozo in plošče pa je bila skoraj enaka kot v predhodnem mesecu. Vrednosti odkupljenega lesa za kurjavo in drugega okroglega industrijskega lesa pa sta bili nižji (za okoli 52 % oz. za 29 %).  

Vrednost odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov v avgustu 2021 še enkrat višja kot pred enim letom 
 

Skupna vrednost v avgustu 2021 odkupljenega okroglega lesa iz zasebnih gozdov je bila še enkrat višja od vrednosti odkupa lesa v avgustu 2020. Višji kot pred enim letom sta bili vrednost odkupljenih hlodov za žago in furnir (za skoraj 151 %) in vrednost lesa za celulozo in plošče (za 21 %). Vrednosti odkupljenega lesa za kurjavo in drugega okroglega industrijskega lesa pa sta bili nižji (za skoraj 55 % oz. za skoraj 5 %).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat 


Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vrednost odkupa okroglega lesa, Slovenija
Vir: SURS
Odkup okroglega lesa, Slovenija
VIII 2021VIII 2021
VII 2021
VIII 2021
VIII 2020
EURindeks
Skupaj4.896.153117,5202,7
  hlodi za žago in furnir4.229.152126,2250,5
  les za celulozo in plošče516.53199,9121,0
  drug okrogel industrijski les26.86771,095,2
  les za kurjavo123.60347,645,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.