Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2021

Spletne strani javnih ustanov uporabljalo za zasebne namene 69 % oseb

V 1. četrtletju 2021 je 69 % 16–74-letnikov odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih uporabljali spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov in 38 % jih je po tej poti izpolnilo in oddalo vsaj en uradni elektronski obrazec, to je 87 % več kot v istem obdobju v 2019, pred epidemijo covida-19.

  • 3. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
V 1. četrtletju 2021 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 89 % uporabnikov interneta. V zadnjih 12 mesecih je bilo takih 90 % (v 2020: 88 %).
Odstotek uporabnikov interneta je bil v zadnjih 12 mesecih najvišji med 35–44-letniki (99 %), sledili so 16–24-letniki (98 %), 25–34-letniki in 45–54-letniki (97 %), 55–64-letniki (84 %) in 65–74-letniki (64 %).

Spletne strani javnih ustanov je uporabljalo za 32 % več 16–74-letnikov kot v obdobju pred epidemijo covida-19

Evropska komisija si je v Digitalnem kompasu za digitalno desetletje EU postavila cilj, da bodo do 2030 vse ključne javne storitve na voljo po spletu. V 1. četrtletju 2021 je 69 % oseb, starih 16–74 let, odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih (od aprila 2020 do marca 2021) uporabljali spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov za zasebne namene (v 2020: 67 %). To so bile lahko spletne strani ali mobilne aplikacije knjižnic, izobraževalnih ustanov (šol, fakultet), zdravstvenih ustanov, centrov za socialno delo, ministrstev, upravnih enot ali spletni portali (npr. zVEM, eUprava, eDavki).57 % jih je po omenjenih spletnih poteh v navedenem obdobju iskalo ali pridobilo informacije, 32 % jih je pridobilo ali natisnilo uradne obrazce, 26 % jih je vpogledalo lastne osebne podatke, ki jih o njih hranijo javne ustanove, in 38 % jih je izpolnilo in oddalo vsaj en elektronski obrazec.

Epidemija covida-19 ni spremenila le našega komuniciranja in nakupovalnih navad, ampak tudi naše stike z javno upravo. V 2019, torej pred epidemijo covida-19, jih je spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov uporabljalo v istem obdobju 53 %. 45 % jih je iskalo ali pridobilo informacije, 27 % jih je pridobilo ali natisnilo uradne obrazce in 21 % jih je oddalo vsaj en elektronski obrazec.

Elektronski obrazec izpolnilo in oddalo okoli tretjina 16–74-letnikov

Številne javne ustanove omogočajo, da lahko prebivalci različne uradne vloge oddajajo elektronsko, prek njihovih spletnih strani ali mobilnih aplikacij, npr. prek spletnega portala eUprava, in to kadarkoli, ne da bi za to morali fizično obiskati ustrezen urad.

V 1. četrtletju 2021 je 823.150 ali 52 % 16–74-letnikov odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih morali oddati kateri od javnih ustanov vsaj en uradni obrazec za zasebne namene, bodisi natisnjenega bodisi v elektronski obliki. Med 35–44-letniki je bilo takih največ, 69 %.

Med prej omenjenimi posamezniki, ki so morali oddati kakšen uradni obrazec, jih je 73 % to opravilo elektronsko, prek spletnih strani javnih ustanov. Takih je bilo največ med posamezniki, starimi 35–44 in 45–54 let (77 %).

Preostalih 225.150 ali 27 % jih uradnega obrazca ni oddalo elektronsko prek spletnih strani javnih ustanov. Glavni razlogi za to so bili različni: 25 % teh oseb je odgovorilo, da nimajo digitalnega potrdila ali da so pri uporabi tega potrdila imeli težave; 14 % jih je odgovorilo, da ni bilo na voljo ustrezne spletne storitve za pošiljanje oziroma oddajo uradnih obrazcev v elektronski obliki; 11 % jih ni vedelo, ali je obrazec možno oddati v elektronski obliki; 9 % jih ni imelo ustreznih veščin ali znanj za to; 8 % jih je imelo pomisleke glede zaščite in varnosti osebnih podatkov; 39 % pa iz drugih razlogov.Pred razglasitvijo epidemije, v 2019, je bilo v istem obdobju med 16–74-letniki 35 % takih, ki so morali oddati kateri od javnih ustanov vsaj en uradni obrazec, lahko v elektronski ali tiskani obliki. 59 % jih je to opravilo elektronsko, prek njihovih spletnih strani, 41 % pa ne. Med temi drugimi je bilo 31 % takih, ki so kot razlog za to navedli, da ni bilo na voljo ustrezne spletne storitve za oddajo elektronskega obrazca, 18 % takih, ki so imeli pomisleke glede zaščite in varnosti osebnih podatkov, in 39 % takih, ki te možnosti niso uporabili iz drugih razlogov.

Portal eUprava obiskalo skoraj pol uporabnikov spletnih strani javnih ustanov

V 1. četrtletju 2021 je okoli 524.000 ali 33 % 16–74-letnikov odgovorilo, da so v zadnjih 12 mesecih obiskali spletni portal eUprava. To predstavlja 48 % uporabnikov spletnih strani javnih ustanov. Največ, 32 %, jih je na spletni strani eUprava oddalo elektronsko vlogo oziroma obrazec.

62 % uporabnikov spletnih strani javnih ustanov pa je vsaj enkrat obiskalo portale drugih javnih ustanov, na primer eDavki, eVEM/SPOT, eZdravje/zVEM, eVŠ, ZPIZ, zavod za zaposlovanje, OPSI (Odprti podatki Slovenije).

Svoje digitalno potrdilo ima okoli tretjina 16–74-letnikov

Pri oddaji nekaterih elektronskih vlog ali obrazcev na spletnih straneh javnih ustanov se je treba prijaviti s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom), npr. s AC NLB, HALCOM-CA, POŠTA®CA, SIGEN-CA, ali z mobilno identiteto smsPASS. V 1. četrtletju 2021 jih je imelo svoje digitalno potrdilo 34 %. Med 35–44-letniki jih je bilo največ (49 %), med 65–74-letniki pa najmanj (14 %).

Imetniki digitalnega potrdila so to potrdilo uporabljali v največjem odstotku pri storitvah e-bančništva, 71 %; 51 % jih je uporabljalo to potrdilo pri uporabi davčnega portala eDavki, 38 % pa pri uporabi državnega portala eUprava.

56 % 16–74-letnikov je odgovorilo, da nimajo svojega digitalnega potrdila. Posameznikov brez digitalnega potrdila je bilo največ med 16–24-letniki (74 %). Razlogi za to: 51 % jih je odgovorilo, da ga nimajo zato, ker ga ne potrebujejo, 19 % pa jih zanj še ni slišalo. Ta odstotek je bil najvišji med 16–24-letniki (38 %).


Več podatkov za leto 2021 v podatkovni bazi SiStat

Podrobnejši podatki o namenih uporabe interneta, storitev e-uprave, o obsegu spletnega nakupovanja, o varovanju osebnih podatkov, uporabi pametnega telefona, o spopadanju z neresničnimi ali dvomljivimi informacijah na internetu ipd. za leto 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
METODOLOŠKO OPOZORILO
Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.


Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.