Spletna prodaja, Slovenija, 2020

V 2020 ustvarila prihodek s spletno prodajo skoraj četrtina podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi

V 2020 je ustvarjalo prihodek s spletno prodajo 24 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi. 32 % ali okoli milijardo EUR tako ustvarjenega prihodka (brez DDV) so ta podjetja ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam. 

  • 4. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Med podjetji v Sloveniji z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi jih ima spletno stran 83 %. 22 % teh podjetij omogoča na spletni strani spletno prodajo, oddajo naročila ali oddajo rezervacije. Med majhnimi podjetji je takih 21 %, med srednje velikimi 25 % in med velikimi podjetji 39 %.
Ta podjetja lahko ustvarijo prihodek s spletno prodajo izdelkov ali storitev, prejemanjem naročil ali rezervacij prek lastne spletne strani, spletne strani matičnega podjetja, ekstraneta in e-tržnic (tj. spletnih strani, ki jih za prodajo izdelkov ali nudenje storitev uporablja več podjetij, npr. platforma za spletne rezervacije). 

Za štiri od desetih podjetij spletna prodaja ni relevantna za njihovo poslovanje 

Spletno nakupovanje v zadnjih letih narašča, pandemija pa ga je le še pospešila. V 1. četrtletju 2021 je iskalo informacije o izdelkih ali storitvah po internetu 75 % 16–74-letnikov. Vsaj en spletni nakup pa je v 12 mesecih pred anketiranjem (od aprila 2020 do marca 2021) opravilo 71 % oseb, starih 16–74 let (v 2020: 63 %), v treh mesecih pred anketiranjem (od januarja do marca 2021) pa 59 % (v 2020: 52 %). 

V času pandemije in ob sprejemanju omejevalnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni covid-19 je spletna prodaja postala za nekatera podjetja najpomembnejši prodajni kanal. V letu 2020 je začelo ali pospešilo aktivnosti za vzpostavitev spletne prodaje prek lastne spletne strani ali e-tržnice 7 % podjetij: 6 % majhnih podjetij, 10 % srednje velikih in 12 % velikih podjetij; glede na dejavnost pa 5 % podjetij v poslovnih dejavnostih in 8 % podjetij v storitvenih dejavnostih. Za 40 % podjetij spletna prodaja ni bila relevantna za njihovo poslovanje; med majhnimi podjetji je bilo takih 40 %, med srednje velikimi 39 % in med velikimi 34 % podjetij. 

Skoraj četrtina podjetij ustvarjala del prihodka s spletno prodajo

V letu 2020 je ustvarjalo prihodek s prodajo izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali rezervacij prek spletnih strani 24 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi. Med majhnimi podjetji je bilo takih podjetij 23 %, med srednje velikimi 24 % in med velikimi 39 %. 
 
S spletno prodajo prek lastne spletne strani ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta je ustvarilo prihodek 17 % podjetij (16 % majhnih podjetij, 19 % srednje velikih in 36 % velikih podjetij), prek e-tržnic pa 9 % podjetij (9 % majhnih, 8 % srednje velikih in 8 % velikih podjetij).

Vrednost spletne prodaje fizičnim osebam v 2020 znašala milijardo EUR 

Opazovana podjetja so v letu 2020 ustvarila s spletno prodajo 4,1 % vrednosti celotnega v tem letu ustvarjenega prihodka (brez DDV). Majhna podjetja so tako ustvarila 5,9 % vrednosti celotnega ustvarjenega prihodka (brez DDV), srednje velika 5,4 %, velika podjetja pa 2,4 %. Vsa omenjena podjetja so namreč s spletno prodajo ustvarila okoli 3.140 milijonov EUR prihodka (brez DDV). 38 % tega prihodka so ustvarila majhna, 36 % srednje velika in 26 % velika podjetja.

Skoraj tretjino (32 %) prek spleta v 2020 ustvarjenega prihodka (brez DDV), to je okoli 1.000 milijonov EUR, so podjetja ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam, 68 % pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam.

Večji del s spletno prodajo ustvarjenega prihodka (brez DDV), 90 %, so podjetja ustvarila s spletno prodajo prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja ali prek ekstraneta, 10 % pa prek e-tržnic. 47 % tako ustvarjenega prihodka (brez DDV) so ustvarila s spletno prodajo v Sloveniji, enak delež s spletno prodajo v druge države članice EU, 6 % pa s spletno prodajo v druge države.

Podjetja v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam za okoli 770 milijonov EUR prihodka 

Med podjetji v dejavnosti trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil (po SKD 2008: G 45–47) je bilo v 2020 pol takih, ki so prihodek v tem letu ustvarila s spletno prodajo (v 2019: 37 %), in sicer 7,5 % vrednosti celotnega skupnega prihodka (brez DDV) ali okoli 1.850 milijonov EUR; 55 % tega zneska so ustvarila s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam, 45 % pa s spletno prodajo fizičnim osebam.

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi v dejavnosti trgovina na drobno, razen z motornimi vozili (po SKD 2008: G 47), jih ima spletno stran 92 %, 62 % pa jih na spletni strani omogoča spletno prodajo, oddajo naročila ali oddajo rezervacije. V letu 2020 je ustvarilo prihodek s spletno prodajo 55 % podjetij v tej dejavnosti (v 2019: 44 %); 53 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta (v 2019: 43 %), 6 % pa prek e-tržnic (v 2019: 5 %). Ta podjetja so s spletno prodajo ustvarila 7,8 % celotne vrednosti prihodka (brez DDV) (v 2019: 3,1 %) ali okoli 918 milijonov EUR (v 2019: 449 milijonov EUR); 84 % tega zneska so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam, 16 % pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam.  

22 % podjetij v tej dejavnosti (G 47) je v letu 2020 začelo ali pospešilo aktivnosti za vzpostavitev spletne prodaje. Za 17 % podjetij v tej dejavnosti spletna prodaja ni bila relevantna za njihovo poslovanje.

E-tržnice ključne za spletno prodajo v gostinskih dejavnostih  

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (po SKD 2008: I 55) jih je v letu 2020 ustvarilo prihodek s spletno prodajo (npr. s spletnimi rezervacijami, naročili) 89 %; 70 % prek lastne ali spletne strani matičnega podjetja, 76 % pa prek e-tržnic, npr. booking.com. Omenjena podjetja v tej dejavnosti so ustvarila s spletno prodajo okoli 42 milijonov EUR ali 12,5 % prihodka; 44 % tega zneska so ustvarila prek lastne spletne strani, 56 % pa prek e-tržnic. Večino prihodka, 91 %, so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam, preostalih 9 % pa s spletno prodajo drugim podjetjem ali državnim ustanovam; 58 % tega prihodka je bilo ustvarjenega s spletno prodajo strankam iz Slovenije, 33 % strankam iz drugih držav članic EU in 9 % iz drugih držav. 

Med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi v dejavnosti strežba jedi in pijač (po SKD 2008: I 56) jih je v letu 2020 ustvarilo prihodek s spletno prodajo 49 %; 26 % prek lastne spletne strani, 32 % prek e-tržnice. Omenjena podjetja so s spletno prodajo ustvarila 4,0 % celotnega prihodka. 23 % podjetij v tej dejavnosti je v letu 2020 začelo ali pospešilo aktivnosti za vzpostavitev spletne prodaje. 26 % jih je menilo, da spletna prodaja ni relevantna za njihovo poslovanje. 
Podjetja, ki so ustvarjala prihodek s spletno prodajo, Slovenija, 2020
10 ali več zaposlenih
in samozaposlenih
10–49 zaposlenih
in samozaposlenih
50–249 zaposlenih
in samozaposlenih
250 ali več zaposlenih
in samozaposlenih
%
Spletna prodaja24232439
Spletna prodaja prek lastne spletne strani17161936
Spletna prodaja prek e-tržnic9988
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju, na vzorcu, ki predstavlja podjetja z vsaj 10 zaposlenimi in samozaposlenimi. Podjetja so lahko sestavljena iz ene ali več pravnih enot. V raziskovanje v letu 2021 so bila vključena tudi podjetja v dejavnosti 75 – Veterinarstvo. Zato vsi podatki niso primerljivi z rezultati iz prejšnjih let, saj je s tem prišlo do preloma v časovni vrsti podatkov.
Izvedbo raziskovanja je sofinancirala Evropska unija. Za vsebino te objave je odgovoren izključno SURS. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo navedenih informacij.Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.