Javni vodovod, Slovenija, 2020

97,6 % vode za javni vodovod se je v 2020 načrpalo iz podzemnih virov

Za javni vodovod je bilo v 2020 načrpane za 0,7 % manj vode kot v 2019. Skoraj vsa (98 %) je bila načrpana iz podzemnih virov. Gospodinjstva so porabila za 6 % več vode kot v 2019, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 10 % manj kot v 2019.

  • 14. 10. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

V 2020 načrpane nekoliko manj vode kot v prejšnjem letu

Za javni vodovod se je v letu 2020 načrpalo 169 milijonov m3 vode (ali za 0,7 % manj kot v letu 2019). 165 milijonov m3 vode je bilo načrpane iz podzemnih virov (od tega iz izvirov 52 milijonov m3). Iz površinskih voda so bili načrpani 4 milijoni m3 vode ali toliko kot v prejšnjem letu.

Iz povodja Donave je bilo v letu 2020 načrpane za približno 0,3 % več zagotovljene količine vode kot v prejšnjem letu, iz povodja Jadranskega morja pa za 6,5 % manj kot v prejšnjem letu.

Gospodinjstva porabila nekoliko večjo količino vode iz javnega vodovoda, poslovni subjekti pa manjšo

Gospodinjstva so v letu 2020 porabila 84,5 milijona m3 vode iz javnega vodovoda ali za 6 % več kot v letu 2019, medtem ko so poslovni subjekti porabili 33,8 milijona m3 vode ali za 10 % manj kot v letu 2019.

Za namene, za katere se voda ne obračunava (npr. voda iz hidrantov, voda za gašenje požarov, voda za čiščenje cest), je bilo v letu 2020 porabljene 4,0 milijona m3 vode ali za 20 % manj kot v letu 2019. V omrežju se je izgubilo 46,6 milijona m3 vode ali skoraj za 3 % manj kot v letu 2019.

Število priključkov na vodovodno omrežje se je povečalo za 5 %


Celotno vodovodno omrežje je bilo v letu 2020 dolgo 34.038 km. Do konca leta 2020 je bilo nanj priključenih 506.011 priključkov, kar je za 5,2 % več kot v letu 2019.

Tabele z najnovejšimi podatki so dostopne v podatkovni bazi SiStat.


 

Dobava in izgube načrpane vode, Slovenija, 2020
Dobava in izgube načrpane vode, Slovenija, 2020
Vir:SURS
Voda, zagotovljena za javni vodovod, po vodnih virih in po porečjih, Slovenija, 2020
SkupajPovršinske
vode
Podzemne
vode
od tega
izviri
m3 (1.000)
SLOVENIJA168.8703.930164.94051.895
Povodje Donave145.7693.561142.20833.621
   Porečje Save107.7392.907104.83227.044
   Porečje Drave27.99865427.3444.840
   Porečje Mure8.722-8.722886
   Porečje Kolpe1.310-1.310851
Povodje Jadranskega morja23.10136922.73218.275
   Povodje jadranskih rek12.358-12.3588.341
   Povodje Soče10.74336910.3749.934
- ni pojava
Vir: SURS
Poraba vode iz javnega vodovoda brez izgub, Slovenija
20192020 2020
2019
m3 (1.000)indeks
Skupaj122.256122.316100
   gospodinjstva79.64484.551106
   dejavnosti poslovnih subjektov37.60733.77590
   dobavljena neobračunana voda5.0053.99080
Vir:SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.